Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Vesiylioikeus 2.8.1991 129/1991

Perkauslupa - Menettely - Virallisperiaate - Hakemuksesta luopuminen - Hakemuksen peruuttaminen - Lausunnon raukeaminen

Taltio:129/1991
Diaarinumero:VY91/93
Antopäivä:2.8.1991
Luokitus:S:1.06.04.11 S:1.09.08.02 S:1.09.08.09

VEO oli katsonut, että ojitustoimituksen suunnitelman mukaiseen
perkaukseen järven luusuassa voidaan myöntää lupa ehdolla,
että lasku-uomaan rakennetaan päätöksessä määritelty pato,
jolla estetään järven vedenkorkeuden haitallinen aleneminen.
VEO oli hakemuksen enemmälti hyläten myöntänyt järjestely-yhtiölle
luvan pohjapadon rakentamiseen ja järven vedenkorkeuksien
järjestelyyn sillä.

Järjestely-yhtiö ilmoitti luopuvansa hakemuksesta kaikilta
osin ja vaati, että VYO kumoaa VEO:n päätöksen kokonaisuudessaan
ja jättää hakemuksen sillensä. Hakemusta ei olisi tullut
tutkia, kun sen edellytyksenä ollutta yhtiön mielipidettä järven
kynnyskorkeudesta ei hyväksytty.

VYO hylkäsi vaatimuksen asian jättämisestä sillensä hakemuksen
peruuttamisen johdosta eikä muuttanut VEO:n päätöstä. Vesilain
16 luvun 22 §:n mukaan hakemus on peruutettava ennen VEO:n
päätöksen antamista. Ojitussuunnitelman tarkoituksena oli
poistaa osakastilojen viljelyksiä haittaavat tulvat. Kun
VEO:lta oli haettu hankkeelle lupaa siltä osin kuin VEO:n lupa
oli tarpeen, VEO oli voinut ja sen oli vesilain 16 luvun 23
§:n 1 momentin mukaan tullut päätöksessään antaa määräykset
niistä seikoista, jotka ojitustoimenpidettä suorittaessa oli
otettava huomioon eli määrätä, millä ehdoilla hanke voidaan
toteuttaa. VEO:lla ei ollut ollut syytä pitää hakemusta rauenneena,
vaikka se olikin ollut järven kynnyskorkeudesta eri
mieltä kuin järjestely-yhtiö.
VesiL 16 luku 22 §
VesiL 16 luku 23 § 1 mom

KHO:n päätös T:1146, A:24.3.1992: Ei valituslupaa

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.