Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Vesiylioikeus 6.3.1991 36/1991

Johdon rakentaminen vesistöön - Veden johtaminen järvestä - Lupaedellytykset - Välttämätön asiayhteys - Menettely - Virallisperiaate - Hakemuksen tulkinta - Tutkimatta jättäminen - Asian palauttaminen

Taltio:36/1991
Diaarinumero:VY90/37
Antopäivä:6.3.1991
Luokitus:S:1.06.04.11 S:1.09.02.09 S:1.09.08.05

Yhtiö oli hakenut lupaa vesijohtoputken pysyttämiseen järven
lasku-uomassa. VEO oli myöntänyt luvan. VEO oli jättänyt asiaan
kuulumattomina tutkimatta veden johtamisesta sekä sen aiheuttamaa
virtaaman vähenemistä lasku-uomassa koskeneet rannanomistajien
vaatimukset.

VYO totesi, että putken yksinomaisena käyttötarkoituksena oli
veden johtaminen järvestä yhtiön kalanpoikastuotantolaitokselle.
Asiakirjoista saatavan selvityksen mukaan vedenotto saattoi
alentaa järven talviaikaisia vedenkorkeuksia 10 cm ja siten
aiheuttaa järvessä, mahdollisesti myös lasku-uomassa vesilain
1 luvun 15 §:ssä tarkoitetun seuraamuksen.

VYO katsoi, että putken paikallaan pitäminen ja sillä tapahtuva
vedenotto olivat välttämättömässä asiayhteydessä toisiinsa
ja että yhtiön oli katsottava hakeneen sellaista lupaa ja sellaista
oikeutta, jotka hankkeen toteuttamiseksi ehkä olivat
vesilain mukaan tarpeen. Sen vuoksi putken pysyttämisen edellytyksiä
harkittaessa oli vesilain 16 luvun 21 §:n nojalla
tutkittava myös, voitiinko yhtiölle putken käyttötarkoitus
huomioon ottaen myöntää vesilain mukainen lupa veden johtamiseen
järvestä laitokselle. Näistä syistä VEO:n ei olisi tullut
jättää veden johtamista ja sen aiheuttamaa virtaaman vähentymistä
lasku-uomassa koskeneita vaatimuksia tutkimatta siltä
osin kuin vaatimukset perustuvat järvestä tapahtuvaan vedenottoon.

Koska vesioikeudella oli ollut käsiteltävän hakemuksen laajuudesta
toinen käsitys ja kun asia oli ratkaistava yhtenä kokonaisuutena,
vesiylioikeus ei ottanut asiaa välittömästi tutkittavakseen,
vaan kumosi VEO:n päätöksen ja palautti asian
vesioikeuteen. Ennen asian ratkaisemista vesioikeuden tuli
varata yhtiölle tilaisuus täydentää hakemustaan järvestä tapahtuvaa
vedenottoa koskevilla sekä muilla vesioikeuden tarpeelliseksi
katsomilla selvityksillä.
VesiL 1 luku 15 §
VesiL 2 luku 6 § 2 mom
VesiL 9 luku 2 §
VesiL 16 luku 21 §

KHO:1983-A-II-147 KHO:1983-A-II-150
KHO:1984-A-II-103 KHO:1986-A-II-100

Lainvoimainen

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.