Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Vesiylioikeus 7.11.1990 183/1990

Jäteveden johtamislupa - Turvetuotanto - Intressivertailu - Asianosainen - Sopimuksen vaikutus puhevaltaan

Taltio:183/1990
Diaarinumero:VY89/207
Antopäivä:7.11.1990
Luokitus:S:1.06.04.02.01 S:1.06.04.09.03.01 S:1.09.02.01.06

VEO oli hylännyt VaPon lupahakemuksen turvetuotantoalueen kuivatusvesien
johtamisesta vesistöön. Hankkeen hyötynä VEO oli
pitänyt turpeen kuljetuskustannusten säästönä ilmenevää turvetuotannon
kannattavuuden paranemista. Vesistö, johon jätevedet
johdettaisiin, oli poikkeuksellisen hyvä vedenlaadultaan,
erityisesti näkösyvyydeltään, sekä huomatttava kalatalous-,
tutkimus- ja virkistyskäyttöarvoltaan. Ottaen huomioon erityinen
tarve säilyttää järven nykyinen vedenlaatu, hankkeen aiheuttama
haitta ei olisi hyötyyn verrattuna suhteellisen vähäinen
yleiseltä kannalta katsottuna.

VEO oli tutkinut turvetuotantoalueen vuokranneen maanomistajan
hanketta vastustavan muistutuksen.

Hakija haki muutosta tehden mm. vuokraajan puhevaltaa vastustavan
väitteen.

VYO: Pääasian osalta ei muutosta. Koska hanke koski vuokraajan
etua ja oikeutta, hän oli asiaosainen, jolla on vesilain
18 luvun 11 §:n 1 momentin sekä 17 luvun 2 §:n 1 ja 3 momentin
mukainen oikeus muistutusten tekemiseen ja valitukseen vastaamiseen.
Kyseiset säännökset ja periaatteet ovat pakottavia,
eikä vuokrasopimuksella ollut voitu rajoittaa vuokraajalle
asiaosaisena kuuluvaa puhevaltaa. VYO hylkäsi vuokraajan puhevaltaa
koskevan hakijan väitteen.
VesiL 2 luku 6 § 2 mom
VesiL 17 luku 2 § 1 mom
VesiL 17 luku 2 § 3 mom
VesiL 18 luku 11 § 1 mom (30.4.1987/467)

Lainvoimainen

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.