Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Vesiylioikeus 3.10.1990 157/1990

Vesistön järjestelylupa - Suunnitelman muuttaminen - Menettely - Asian palauttaminen - Valintaperusteet - Palautuspäätöksen laajuus - Intressivertailu koko hankkeen osalta vai osa-alueittain

Taltio:157/1990
Diaarinumero:VY90/96
Antopäivä:3.10.1990
Luokitus:S:1.06.04.06 S:1.09.02.03.01 S:1.09.08.05.01

VYO: Kunta oli katselmustoimituksessa ja muistutuksessaan
VEO:lle muuttanut hankkeen suunnitelmaa tarpeelliseksi katsomallaan
tavalla. VEO:n ei olisi tullut hylätä siltä kunnan
vaatimuksia lausumatta vesilain 2 luvun 3 tai 6 §:ään perustuvaa
syytä hylkäämiseen.

Kunta oli myös A:n muistutuksen johdosta VEO:lle toimittamassaan
kirjelmässä muuttanut suunnitelmaa A:n vaatimalla tavalla.
VEO:n ei olisi tullut näissä oloissa jättää kunnan kirjelmää
määräajan päättymisen jälkeen toimitettuna huomioon ottamatta,
vaan kirjelmä olisi tullut ottaa huomioon hakijan tekemänä
suunnitelman muutoksena. Edellä mainituista syistä VEO:n
päätös kumottiin ja asia palautetiin VEO:lle uudelleen käsiteltäväksi.
Asia palautettiin myös niiltä osin kuin päätöksestä
ei ollut valitettu, koska hanke muodosti tulvasuojelualueen
ja hakemukseen suostumisen edellytyksiä oli harkittava yhtenä
kokonaisuutena eikä hankkeesta koituvia hyötyjä ja haittoja
voitu arvioida osa-alueittain.
VesiL 2 luku 3 §
VesiL 2 luku 6 §
VesiL 7 luku 3 §

Lainvoimainen

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.