Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Vesiylioikeus 19.6.1990 101/1990

Kanavan rakentaminen - Korvausvelvollisuus - Vahingon aiheuttajan vastuu - Syy-yhteys - Näyttövelvollisuus - Pohjaveden korkeudesta johtuva vahinko

Taltio:101/1990
Diaarinumero:VY88/147
Antopäivä:19.6.1990
Luokitus:S:1.06.04.10.03.02 S:1.09.05.12

Asiassa oli kysymys siitä, johtuiko korvauksenhakijan tilalle
vahinkoa aiheuttanut pohjaveden epätavallinen korkeus voimalaitoskanavan
rakentamisesta ja käytöstä. VEO oli hylännyt
hakijan korvausvaatimukset.

VYO: Lopputarkastusta koskeneessa asiassa antamassaan päätöksessä
VEO oli määrännyt, että yhtiön oli tehtävä tarpeellliset
toimenpiteet yläkanavasta suotautuvien vesien pääsyn estämiseksi
hakijan omistamalle piha-alueelle sekä peltoalueelle.
Yhtiö oli kaivannut kanavan varteen ilmoituksensa mukaan salaojan
120 cm:n syvyyteen. Yläkanavan rakentamisen ja käyttöönoton
jälkeen pohjavesi oli tilalla ollut poikkeuksellisen
korkealla. Salaojan kaivamisen jälkeen pohjaveden pinta oli
salaojan läheisyydessä selvästi alentunut. Etäämpänä piha-alueella
ja asuinrakennuksen kohdalla toimenpiteellä ei ollut ollut
pohjaveden pintaa alentavaa vaikutusta. Oli mahdollista,
että pohjaveden pinnan korkeuteen oli muitakin syitä kuin suotautuminen,
mutta niiden selvittäminen ilman kohtuuttomia kustannuksia
ei ollut enää mahdollista. Tehty salaoja ei välttämättä
estänyt suotautumista, vaan sitä voi edelleen tapahtua
salaojan alitse. Suotautuminen oli edelleen todennäköisin syy
piha-alueen pohjaveden pinnan epätavalliseen korkeuteen. Luvan
saajat olivat rakentajina vastuussa pohjaveden korkeudesta
hakijan tilalla johtuvasta vahingosta. Muun ohessa näillä perusteilla
VYO velvoitti luvan saajat suorittamaan korvauksenhakijalle
kiinteistön käytön vaikeutumisesta korvauksen.

VesiL 11 luku 3 § 2 kohta
VesiL 11 luku 8 § 3 mom

Ks. syy-yhteydestä
KHO:n päätös T:447, A:31.1.1974

Lainvoimainen

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.