Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Vesiylioikeus 30.5.1990 83/1990

Kalankasvatuslaitos merellä - Lupaedellytykset - Intressivertailu - Tutkimusintressi - Vesistön yleiskäyttö - Äänestys

Taltio:83/1990
Diaarinumero:VY89/107
Antopäivä:30.5.1990
Luokitus:S:1.06.04.01.03 S:1.06.04.02.01 S:1.06.04.09.03.04. S:1.09.02.13

VEO oli myöntänyt hakijalle luvan rakentaa mereen Paimionlahden-Peimarin
rannikkovesialueelle kalankasvatuslaitos ja toistaiseksi
kasvattaa kalaa siinä. Laitoksessa käytettävien verkkokassien
tilavuus sai yhteensä olla enintään 8000 m3 ja siinä
saatiin vuosittain tuottaa kalaa enintään 80.000 kiloa kalojen
lisäkasvuna laskettuna.

VYO katsoi, että Paimionlahden-Peimarin rannikkovesialueella
oli yleiseltä kannalta tarkasteltuna tärkeä merkitys tutkimus- ja
vertailualueena, koska sieltä puuttui, paitsi laivaliikenteen
ja teollisuuden, myös kalankasvatuksen aiheuttama lisäkuormitus.
Alueella oli käynnissä useita tärkeitä tutkimushankkeita.
VEO:n päätöksessä myönnetyn luvan suuruinen kalankasvatus
kuormittaisi vesialuetta siinä määrin, ettei yrityksestä
edellä mainitulle tutkimustoiminnalle koituvaa haittaa
voitu pitää suhteellisen vähäisenä, kun sitä verrattiin yrityksestä
saatavaan etuun. VYO totesi, että pienentämällä kasvatettavaa
kalamäärää, tarvittavaa rehumäärää ja allastilavuutta
kuormitusvaikutukset saatiin jäämään niin paikallisiksi
ja vähäisiksi, että lupa voitiin silloin myöntää. VYO muutti
lupaehtoja siten, että kalankasvatuslaitoksessa käytettävien
verkkokassien tilavuus sai yhteensä olla enintään 4000 m3 ja
siinä saatiin vuosittain tuottaa kalaa enintään 40.000 kiloa
kalojen lisäkasvuna laskettuna.

Äänestys: 2 jäsentä kumosi VEO:n päätöksen ja hylkäsi hakemuksen,
2 jäsentä oli VYO:n päätöslauselmasta ilmenevällä kannalla,
2 jäsentä ei muuttanut VEO:n päätöksen lopputulosta.
VesiL 10 luku 24 § 1 mom
OK 23 luku 4 §

KKO:1951-II-8
KHO:n päätös T:3447, A:2.10.1991: Kalojen kasvattamisesta
ja kalojen perkauksesta aiheutuvia haitallisia seurauksia
ei voida vesioikeuden ja vesiylioikeuden päätöksissä mainituin
toimenpitein estää eikä luvan myöntämisen edellytyksiä
siten ollut. KHO kumosi VEO:n ja VYO:n päätökset erään rannanomistajan
valituksesta ja hylkäsi yhtiön hakemuksen.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.