Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Vesiylioikeus 2.3.1990 36/1990

Virka-apu - Luonnonravintolammikko - Luvanhakuvelvollisuus - Uhka - Toiminnan kieltäminen

Taltio:36/1990
Diaarinumero:VY90/4
Antopäivä:2.3.1990
Luokitus:S:1.06.04.12 S:1.06.04.09.03.04

Veden johtamisesta järvestä A:n peltoalueelle rakentamalle,
noin 60.000 m3:n tilavuiselle luonnonravintolammikolle ja lammikolla
käytetyn veden päästämisestä takaisin järveen saattoi,
huomioon ottaen järven veden laadun ja puhdistautumiskyvyn
sekä toiminnan veden fosforipitoisuutta lisäävän vaikutuksen,
ainakin toiminnan alkuvuosina aiheutua järvessä vesilain 1
luvun 19 §:ssä tarkoitettuja seurauksia. Tämän vuoksi VYO,
kumoten virka-apuvaatimuksen hylkäävän VEO:n päätöksen, määräsi,
että A:n oli haettava vesioikeuden lupa jo rakentamansa
lammikon käyttämiselle. Asianmukainen lupahakemus tuli tehdä 6
kk:n kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulosta uhalla, että
lammikon käyttäminen voitiin virka-avun hakijan tai muun haittaa
tai vahinkoa kärsivän taikka valvontaviranomaisen vaatimuksesta
määrätä kiellettäväksi. Määräys lammikon käytön kieltämisestä
voitiin antaa myös, mikäli lupahakemus tuli vesioikeudessa
hylätyksi.
VesiL 1 luku 19 §
VesiL 10 luku 23 §

KHO:n päätös T:3026, A:17.8.1987

A.Palomäki: Kainuun luonnonravintolammikoiden veden laadusta,
eläinplanktonituotannosta sekä vaikutuksista alapuoliseen vesistöön, vesihallituksen monistesarja 1982:130
E.Laitinen: Luonnonravintolammikoiden aiheuttama kuormitus,
Keski-Suomen vesi- ja ympäristöpiirin moniste 1988
M.Puustinen: Pelloilta tapahtuvien huuhtoutumien vähentäminen,
luento, ammattienedistämislaitoksen maatalouden vesistökuormituksen pienentämistä koskeva kurssi 9.-10.11.1989
M.Puustinen: Kalankasvatus ja vesiensuojelut, työryhmän selvitys, vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja 1988:128

KHO:n päätös T:3896, A:12.11.1990: Ei valituslupaa

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.