Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Vesiylioikeus 15.12.1989 225/1989

Rakentaminen vesistöön - Penger - Lupaedellytykset - Intressivertailu

Taltio:225/1989
Diaarinumero:VY89/210
Antopäivä:15.12.1989
Luokitus:S:1.06.04.02.01.02.04

VEO lausui, että hakemuksessa tarkoitettu kahden saaren väliin
rakennettava, noin 40 m:n pituinen pengertie tosin parantaisi
nykyisten vaapa-ajan asukkaitten liikkumista ja mahdollistaisi
ulomman saaren ranta-alueiden nykyistä tehokkaamman vapaa-ajan
asutuksen ja muun vapaa-ajan käytön, mutta rakentaminen suunniteltuine
teräsputkirumpuineen ja tiepenkereineen vaikeuttaisi
veneellä kulkua salmen kautta, rajoittaisi veden vaihtumista
salmessa, huonontaisi kalojen liikkumismahdollisuutta sekä
turmelisi paikallista maisemakuvaa ja ympäristön viihtyvyyttä.
Lisäksi neljälle tilalle aiheutuisi kohtuutonta haittaa ja
häiriötä. Suunnitelman toteuttamisesta aiheutuvat edunmenetykset
olivat huomattavat rakentamisesta saatavaan hyötyyn verrattuna,
minkä vuoksi rakentamiselle ei ollut edellytyksiä.
VEO hylkäsi hakemuksen. VYO ei muuttanut VEO:n päätöstä.
VesiL 2 luku 6 § 2 mom

KHO:1982-A-II-83
KHO:1982-A-II-84 KHO:1982-A-II-86
KHO:1984-A-II-109 KHO:n päätös t:1030, A:6.3.1975
KHO:n päätös T:130, A:12.1.1983
VYO:n päätös T:112/1989, A:16.6.1989 (KHO: Ei valituslupaa)

KHO:n päätös T:2873, A:6.9.1990: Ei valituslupaa

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.