Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Vesiylioikeus 16.10.1989 178/89

Rikosasia - Vesistön pilaaminen - Hallituksen jäsenen vastuu - Teknillisen johtajan - Tuotantopäällikön - Käyttöpäällikön

Taltio:178/89
Diaarinumero:VY88/168
Antopäivä:16.10.1989
Luokitus:S:1.06.04.14.02

Yhtiön perunajauhotehtaalta oli ilman asianmukaista lupaa
16.5.-15.6.1984 ja 3.-4.10.1984 johdettu jätevettä jätevesialtaasta
jokeen ja vuosina 1980-1984 sadetettu jätevesiä joen
varrella sijaitseville pelloille siten, että jätevettä oli
johtunut eräisiin jokeen laskeviin ojiin ja edelleen jokeen.
Toimenpiteistä oli aiheutunut joen veden laadun vahingollista
muuttumista eikä niihin olisi saanut ryhtyä ilman vesioikeuden
lupaa. Yhtiön teknillinen johtaja, tuotantopäällikkö ja tehtaan
käyttöpäällikkö olivat toimenkuvansa ja asemansa perusteella
olleet vastuussa tehtaan toiminnasta ja jätevesiasioista.
Lisäksi yhtiön teknillinen johtaja oli kuulunut yhtiön
johtoryhmään, joka oli käsitellyt jätevesiasioita. VYO katsoi,
että yhtiön hallitus vastaa siitä, että tehtaalla on jätevesiasioissa
ollut taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset
toimia voimassa olevan luvan sekä lain mukaisesti. Tämän
vuoksi yhtiön hallituksen jäsenet eivät olleet delegoimalla
jätevesiasiat muille johtohenkilöille vapautuneet vastuusta,
vaan myös osaltaan vastasivat tehtaalla tapahtuneesta vesilain
säännösten rikkomisesta ja vesistön pilaamisesta. Eräät vastaajat
olivat eronneet yhtiön hallituksesta 1.10.1984. He eivät
olleet vastuussa toimihenkilöiden päätöksellä tapahtuneesta
jäteveden johtamisesta jokeen 3.-4.10.1984.

Yhtiön hallituksen jäsenet, teknillinen johtaja, tuotantopäällikkö
ja tehtaan käyttöpäällikkö tuomittiin sakkorangaistuksiin
jatketusta ryhtymisestä törkeällä tuottamuksella vesistön
pilaamista aiheuttavaan toimenpiteeseen.
(ks. törkeästä tuottamuksesta eri päätöslyhenne.)
VYO:n päätös T:50/1988, A:15.6.1988
VYO:n päätös T:128/1987, A:8.7.1988
VYO:n päätös T:152/1988, A:30.12.1988
VYO:n päätös T:113/1989, A:16.6.1989

KKO:n päätös T:1470, A:25.5.1990: Ei valituslupaa

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.