Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Vesiylioikeus 21.9.1989 164/1989

Korvausvelvollisuus - Vahingon aiheuttajan vastuu - Epäkuntoinen laite - Tuottamusvastuu - Välillinen vahinko

Taltio:164/1989
Diaarinumero:VY89/41
Antopäivä:21.9.1989
Luokitus:S:1.06.04.10.03.01 S:1.06.04.10.03.08 S:1.06.04.10.11.02

Kaupungin jätevesipumppaamolla sattuneen putkirikon seurauksena
puhdistamatonta jätevettä oli neljän kuukauden aikana suurimman
osan ajasta päässyt valumaan jokeen. Joen vesi oli jätevedestä
pilaantunut siinä määrin, että sen käyttö jokivarren
kiinteistöjen tarpeisiin oli estynyt. VEO oli vesilain 11 luvun
2 §:n nojalla, kun putken rikkoutumisen ei katsottu johtuneen
tahallisuudesta tai tuottamuksesta, määrännyt rannanomistajille
korvaukset vain heille välittömästi aiheutuneesta vahingosta.

VYO: Asiassa saadun selvityksen mukaan rikkoutunut putki olisi
voitu korjata noin viikossa siten, ettei jätevettä olisi
päässyt valumaan jokeen. Joen virtaamaan ja jokeen joutuneen
jäteveden määrään nähden kaupungin olisi tullut ottaa huomioon,
että jätevedestä saattoi aiheutua vesistön pilaantumista
ja jokivarren asukkaille vahinkoa sekä, aloitetusta pumppaamon
saanerauksesta huolimatta ensisijaisesti huolehtia siitä, että
jäteveden pääsy jokeen estettiin. Koska kaupungin toimista ja
laiminlyönneistä johtuen jätevettä oli päässyt jokeen kauemmin
kuin oli ollut välttämätöntä ja siitä oli aiheutunut tarpeetonta
vahinkoa ja vahingon lisääntymistä, kaupunki velvoitettiin
tuottamuksensa perusteella korvaamaan muukin kuin omaisuutta
välittömästi kohdannut vahinko.
VesiL 11 luku 2 §

KKO:n päätös T:1469, A:25.5.1990: Ei valituslupaa (rannanomis- tajalle)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.