Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Vesiylioikeus 7.7.1989 127/1989

Virka-apu - Ennalleen palauttaminen - Laituri - Penger - Luvan tarve - Vesistön yleiskäyttö - Vesijättö

Taltio:127/1989
Diaarinumero:VY89/57
Antopäivä:7.7.1989
Luokitus:S:1.06.04.12 S:1.06.04.02.01.02.04 S:1.06.04.01.04

A:n toimeksiannosta oli v. 1980 läjitetty veneväylän ruoppausmassoja
A:n kiinteistön edustalle avoveteen jakokunnan vesialueelle.
Toimenpiteestä ei ollut aiheutunut haittaa tai
vahingollista muutosta vesistössä. Koska A:lla siten oli ollut
vesilain 1 luvun 30 §:n 2 momentin ja 4 luvun 6 §:n mukaan
suorittamaansa toimenpiteeseen oikeus, ei jakokunnan vaatimalle
virka-avulle ollut edellytyksiä.

A oli läjittänyt karkeasta maa-aineesta kulkureitin vesijättöalueelle,
jolle oli aiemmin läjitetty sopimuksen perusteella
ruoppausmassoja. B oli v. 1986 ruopannut kiinteistönsä edustalla
olevalle jakokunnan omistamalle vesijättömaalle muutaman
m:n levyisen, 7-8 m:n pituisen uoman vesirajaan asti. Uoma oli
täytetty kivellä ja maa-aineksella, ja ruoppausmassat oli läjitetty
näin muodostuneen penkereen sivuille. Penkereen päähän
B oli rakentanut n. 20 m:n pituisen kevytrakenteisen puulaiturin.
Saatu selvitys ei osoittanut, että ruoppaus ja pengerrys
olisi tapahtunut vesialueella ja että vesijättö olisi seuraus
B:n toimenpiteistä. VYO lausui, että vesilain 1 luvun 28 §:n
mukaan rannan omistajalla on oikeus rakentaa rantaansa toisen
vesialueelle ulottuva laituri, mikäli se voi tapahtua tuottamatta
vesialueen omistajalle vahinkoa tai huomattavaa haittaa
ja aiheuttamatta vesistössä vesilain 1 luvun 12-15 §:ssä tarkoitettua
muutosta tai seurausta. A:n ja B:n tilojen kohdalla
oleva jakokunnalle kuuluva vesijättö oli vähämerkityksinen
eikä sen käyttö aiheuttanut vesijätön omistajalle sanottvaa
haittaa tai vahinkoa. Tämän vuoksi vesijätön ei voitu katsoa
katkaisseen vesialueen ja tilojen välistä yhteyttä. Vesijätölle
rantaan pääsyä varten tehtyjä, laiturin osaltaan korvaavia
pengertä ja kulkureittiä voitiin pitää laituriin rinnastettavina
rakennelmina. Niiden ja puulaiturin rakentamisesta ei
ollut aiheutunut vesistössä haitallisia seurauksia. Kun A:lla
ja B:llä oli vesilain 1 luvun 28 §:n nojalla siten ollut oikeus
ko. rannalla tapahtuneiden toimenpiteiden suorittamiseen,
virka-avun edellytyksiä ei näiltäkään osin ollut.

Jakokunnan virka-apuvaatimus hylättiin kaikilta osin.
VesiL 1 luku 28 §
VesiL 1 luku 30 § 2 mom (19.5.1961/264)
VesiL 4 luku 6 § (19.5.1961/264)
VesiL 21 luku 3 §

Vihervuori: Rantaviiva oikeudellisena ongelmana, LM 1983,
s. 332
Hollo: Erityinen kiinteistöoikeus (1984) s. 72-73

KHO:n päätös T:3878, A:31.10.1989: Ei valituslupaa

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.