Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Vesiylioikeus 16.6.1989 113/1989

Rikosasia - Vesilain säännösten rikkominen - Luvaton jäteveden johtaminen - Tuottamus - Laitoksen päällikön vastuu - Käyttöpäällikön vastuu

Taltio:113/1989
Diaarinumero:VY88/173
Antopäivä:16.6.1989
Luokitus:S:1.06.04.14.02 S:1.06.04.14.03

Yhtiön voimalaitoksen kattiloiden puhdistuksessa oli käytetty
fosforia ainakin 30 kg sisältänyttä rasvanpoistoliuosta, joka
oli johdettu laitoksen öljynerottimen kautta vesistöön, vaikka
yhtiöllä ei ollut lupaa fosforipitoisen jäteveden vesistöön
johtamiseen. VEO oli tuominnut A:n laitoksen päällikkönä ja
B:n käyttöinsinöörinä sakkorangaistukseen jäteveden johtamisesta
vesistöön luvasta poikkeavasti.

VYO lausui, että B:llä, jonka tehtäviin oli kuulunut laitoksen
vesioikeudellisen luvan noudattamisen valvonta, oli hänen pitkäaikainen
kokemuksensa laitoksen toiminnasta ja uuden kattilan
rasvanpoistokäsittelyn ennakkovalmistelut huomioon ottaen
ollut perusteltu syy epäillä kattiloiden puhdistukseen käytettävän
vesistölle haitallista fosfaattia, jolloin hänen olisi
tullut estää tämän pääsy vesistöön. A oli ollut B:n kanssa
tekemässä asiaan liittyviä toimintapäätöksiä, jolloin hänellä
oli ollut oman tietämyksensä lisäksi käytettävissä B:n erityistietämys.
Hän oli näin ollen hyväksynyt menettelyn, joka
oli ollut mahdollista arvioida kielletyksi. VYO katsoi, että
kysymyksessä oli lupaa edellyttävä toimenpide ja tuomitsi A:n
ja B:n sakkorangaistukseen tuottamuksellisesta vesilain säännösten
rikkomisesta.
VesiL 1 luku 19 1 mom
VesiL 13 luku 2 § 1 mom
VesiL 13 luku 11 §

VYO:n päätös T:50/1988, A:15.6.1988
VYO:n päätös T:128/1987, A:8.7.1988
VYO:n päätös T:152/1988, A:30.12.1988

KKO:n päätös T:2938, A:23.10.1989: Ei valituslupaa tältä osin

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.