Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Vesiylioikeus 22.2.1989 30/1989

Virka-apu - Laiturin poistaminen - Luvanhakuvelvollisuus

Taltio:30/1989
Diaarinumero:VY88/207
Antopäivä:22.2.1989
Luokitus:S:1.06.04.12 S:1.06.04.02.01.02.02

Noin 60 m:n pituiseksi aiottu, yksityistä tarvetta varten rakennettava
kiinteä venelaituri olisi vesialueella ulottunut 30
m:n matkalta ja enimmillään 10 m:n leveydeltä tilarajan ajatellun
jatkeen yli naapuritilan edustalle. Koska tällaisesta
laiturista saattoi aiheutua naapuritilalle vesilain 1 luvun 15
§:ssä tarkoitettuja seurauksia, VEO oli naapurin vaatimuksesta
velvoittanut rakentajan tekemään jo aloitetusta laiturin rakentamisesta
lupahakemuksen vesioikeudelle vesilain 16 luvun 1
§:ssä tarkoitetuin tavoin ja selvityksin 2 kk:n kuluessa päätöksen
lainvoimaiseksi tulosta uhalla, että naapuritilan edustajalle
ulottuvat rakenteet voitiin viranomaisen tai haitankärsijän
vaatimuksesta heti määrätä purettaviksi rakentajan
kustannuksella. Lupahakemus ei ollut tarpeen, mikäli laituria
ei rakennettu noin 30 metriä pidemmäksi eli enintään tilojen
rajalinjan ajatellulle jatkeelle saakka. Laiturin rakentajan
haettua muutosta VYO ei muuttanut VEO:n päätöstä.
VesiL 1 luku 15 §
VesiL 1 luku 28 §
VesiL 2 luku 2 §
VesiL 21 luku 3 § 1 mom

KHO:n päätös T:3601, A:6.9.1979
KHO:n päätös T:91, A:19.2.1981
VYO:n päätös T:29/1989, A:21.2.1989

Lainvoimainen

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.