Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Vasa FD 11.10.2002 02/0515/1

Partiellt skattefri överlåtelsevinst - Skadestånd - Varaktig nyttjanderätt - Reglering av vattendrag - Osittain verovapaa luovutusvoitto - Vahingonkorvaus - Pysyvä käyttöoikeus - Vesistön säännöstely

Taltio:02/0515/1
Diaarinumero:00352/02/1000
Antopäivä:11.10.2002
Luokitus:--

Den skattskyldige hade erhållit ersättning för skador som uppstått på hans åkrar på grund av regleringen av en sjö som var belägen på mer än en kilometers avstånd från åkrarna. Regleringen medförde inte att åkrarna vattentäcktes, men avrinningsförmågan för åkrarna försämrades. I beskattningen hade ersättningen behandlats som vederlag för en överlåtelse av varaktig nyttjanderätt och beskattats som en partiellt skattefri överlåtelsevinst enligt 49 § inkomstskattelagen. Med anledning av den skattskyldiges besvär ansåg förvaltningsdomstolen att en varaktig nyttjanderätt till åkrarna inte hade överlåtits till regleringsbolaget. Ersättningen var att betrakta som skattefri ersättning för nedgång av fastighets värde.

Inkomstskattelagen 49 §
Inkomstskattelagen 78 §

Tuloverolaki 49 §
Tuloverolaki 78 §

Jfr HFD 1971-II-587.
Vrt. KHO 1971-II-587

HFD 7.4.2004 L782: Ej ändring

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.