Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Vaasan LO 11.9.1996 461/I

Todistusmaksu - Rasitustodistusten lukumäärä - Lääninoikeuden toimivalta

Taltio:461/I
Diaarinumero:430/5640/94
Antopäivä:11.9.1996
Luokitus:S:2.27.02.02 S:2.27.15.01

Oikeuskysymyksenä asiassa oli, voiko lääninoikeus ratkaista
kysymyksen siitä, olisiko rasitustodistuksen tilaajalle
tullut antaa yksi yhteinen rasitustodistus viiden erillisen
todistuksen asemesta.
Käräjäoikeuden notaari oli antanut viisi erillistä rasitustodistusta
samassa tuomiopiirissä olevista samoille omistajille
kuuluvista kiinteistöistä ja perinyt 100 markan suuruisen
todistusmaksun jokaisesta todistuksesta. Valittajat
vaativat maksuunpanon alentamista 500 markasta 100 markkaan,
koska heillä oli oikeus saada tiloista yhteinen rasitustodistus.
Maksuunpanon alentamista koskevaan vaatimukseen liittyvänä
lääninoikeus tutki kysymyksen valittajien oikeudesta saada
yksi yhteinen rasitustodistus kysymyksessä olevista kiinteistöistä.
Kiinteistöjä ei ollut viety lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä
annetussa laissa tarkoitettuun ATK-pohjaiseen
rekisteriin. Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä sekä saantorekisteristä
annetun asetuksen 31 §:n 3 momentin säännös,
jonka mukaan rasitustodistus annetaan yhdestä kiinteistöstä,
ei siten tullut sovellettavaksi asiassa. Näin ollen valittajilla
oli kiinteistön rasitustodistuksista annetun asetuksen
2 §:n 1 momentin nojalla oikeus saada yksi yhteinen rasitustodistus
kiinteistöistä. Todistusmaksujen maksuunpano alennettiin
500 markasta 100 markkaan. Sillä seikalla, että samassa
käräjäoikeudessa tulostettiin rasitustodistuksia myös uudesta
ATK-pohjaisesta kiinteistötietojärjestelmästä, jolloin todistuksista
joutui maksamaan 100 markkaa kiinteistöä kohden, ei
ollut asiassa merkitystä.
L tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 2 § 3 mom ja 10 §.
A tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 7 § 2 mom.
A kiinteistön rasitustodistuksista 2 § 1 mom.
Vrt. HLO T:581/II, A:5.6.1986

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.