Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Vaasan LO 18.11.1992 564/I

Työnantajan sosiaaliturvamaksu - Maksun suuruus - Diffuusio - Yhtiöittäminen

Taltio:564/I
Diaarinumero:988/1100/92
Antopäivä:18.11.1992
Luokitus:S:2.16.02

Oikeuskysymyksenä asiassa oli, miten elinkeinotulon verottamisesta
annetun lain 52 a §:n mukaisesti diffuusiolla perustetun
yhtiön työnantajan sosiaaliturvamaksun suuruus oli määrättävä.
Lääninverovirasto oli A Oy:n hakemuksesta palauttanut yhtiölle
liikaa suoritettuja työnantajan sosiaaliturvamaksuja vuosilta
1989 ja 1990.
Lääninverolautakunnan verotusasiamiehen varamies vaati lääninoikeudessa
lääninveroviraston päätöksiä kumottaviksi,
koska A Oy:tä ei ollut pidettävä sellaisena uutena yrityksenä,
jonka tulee maksaa työnantajan sosiaaliturvamaksu alimman
prosenttimäärän mukaan.
Asiakirjojen mukaan B Oy oli yhtiöittänyt liiketoimintaansa
myymällä ja luovuttamalla voimansiirto-divisioonansa liiketoiminnan
siihen kuuluvine omaisuus- ja velkaerineen, knowhown,
immateriaalioikeudet ja tilauskannan kokonaan omistamalleen
A Oy:lle, joka oli aloittanut toimintansa 1.1.1989.
A Oy oli perustettu elinkeinotulon verottamisesta annetun
lain 52 a §:n mukaisesti jatkamaan aikaisemmin omana tulosyksikkönä
B Oy:ssä toimineen niin sanotun B Oy:n voimansiirto-divisioonan
liiketoimintaa. Lääninoikeus katsoi, että
näissä oloissa A Oy:n työnantajan sosiaaliturvamaksun suuruus
määräytyy B Oy:n viimeksi toimitettuja verotuksia varten antamissa
veroilmoituksissa mainitun tulosyksikön osalta ilmoittamien,
kuluvan käyttöomaisuuden hankintamenon säännönmukaisten
poistojen ja palkkojen määrän perusteella. Lääninoikeus
kumosi lääninveroviraston päätökset ja hylkäsi A Oy:n
hakemukset.
Samoin D:989/1100/92, D:990/1100/92, D:991/1100/92,
D:992/1100/92 ja D:993/1100/92.
L_työnantajan_sosiaaliturvamaksusta_13_§_1_mom.
A_työnantajan_sosiaaliturvamaksusta_1_§.
Vrt. KHO T:1796, A:24.5.1990
Vrt. Verohallituksen ohje Dnro 412/33/91
Vrt. Markku Hirvonen - Unto Leino - Esko Tuominen - Lars
Winter: Työnantaja ja ennakkoperintä s. 537.

KHO:n päätös T:2222, A:19.5.1994: Lääninoikeuden päätös
kumottu ja lääninveroviraston päätökset saatettu voimaan.
Ks. FKHO

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.