Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Vaasan HAO 27.04.2021 146/2021

Toimeentulotuki - Muut perusmenot - Asumismenot - Omaksi-asunto - Määräaikainen vuokrasopimus - Rahoitusvuokra

Taltio:146/2021
Diaarinumero:20022/2020, 20064/2020
Antopäivä:27.04.2021

Diaarinumero: 20022/2020, 20064/2020
Taltionumero: 146/2021
Antopäivä: 27.4.2021

X oli vuokrannut Omaksi-asunnon määräaikaisella vuokrasopimuksella, joka oli voimassa 30.9.2036 saakka. Kokonaisvuokra muodostui pääomavuokrasta, lainanhoitokulusta ja hoito- sekä erillisvuokrasta. Perustoimeentulotuessa oli asumismenona otettu huomioon asunnon hoitovuokra, vesimaksu ja saunamaksu. X:n oikaisuvaatimus koko rahoitusvuokran huomioon ottamisesta asumismenona perustoimeentulotuessa oli hylätty.

Hallinto-oikeudessa oli X:n valituksen johdosta ratkaistavana kysymys siitä, tuliko Omaksi-asunnon koko rahoitusvuokra ja siten myös pääomavuokra ottaa huomioon asumismenona perustoimeentulotuen laskelmissa. X oli valituksessaan esittänyt, että kyseessä ei ollut omistusasunto eikä korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu KHO 2019:46 rahoitusvastikkeen huomioon ottamisesta perustoimeentulotuessa koskenut Omaksi-asuntoja.

Asunnon pääomavuokran määrä perustui asunto-osakeyhtiön rakentamista varten otettujen yhtiölainojen kuukausittaisiin lainanlyhennyksiin. X:n maksama pääomavuokra kasvatti huoneiston kauppahintakertymää, joka luettiin osakkeiden lunastuksessa kauppahinnan ennakkomaksuksi. Kun otettiin huomioon, että pääomavuokrilla katettiin yhtiölainan lyhennyksiä ja se, että X oli sopimusehtojen perusteella sitoutunut suorittamaan osakkeiden kauppahintaa ennakolta sopimuksen voimassaoloaikana ja lisäksi X:n lunastusoikeus sekä sopimuksen siirto- ja panttauskelpoisuus, ei asiassa ollut kysymys tavanomaisesta huoneenvuokrasopimuksesta. Asunnon vuokrauksen lisäksi sopimuksessa oli katsottava sovitun rahoitusjärjestelystä, jolla X voi hankkia asunto-osakkeet omistukseensa sopimusajan päättyessä.

Hallinto-oikeus hylkäsi X:n valituksen ja katsoi, että korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä KHO 2019:46 ilmenevää oikeusohjetta tuli soveltaa myös Omaksi-asuntoihin, vaikka X ei omistanut asunnon hallintaan oikeuttavia osakkeita. Asiassa ei ollut ratkaisevaa merkitystä sillä, että X:llä ei ollut sopimuksen perusteella velvoitetta osakkeiden lunastamiseen, kun hänellä oli siihen oikeus ja kun maksetut pääomavuokrat kasvattivat kauppahintakertymää. Toimeentulotuesta annetun lain tarkoituksen mukaista ei ollut se, että pääomavuokra otettaisiin toimeentulotukea myönnettäessä huomioon asumismenona.

Laki toimeentulotuesta 1 § 1 momentti, 6 §, 7 § ja 7 b § 1 momentti 1 kohta

Päätös on lainvoimainen

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.