Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Vaasan HAO 16.06.2020 20/0334/4

Rättegångsavgift - uppenbar oskälighet - överklagbarhet - besvärsförbud - Oikeudenkäyntimaksu - ilmeinen kohtuuttomuus - valituskelpoisuus - valituskielto

Taltio:20/0334/4
Diaarinumero:01558/17/1222
Antopäivä:16.06.2020

Diaarinumero: 01558/17/1222
Taltionumero: 20/0334/4
Antopäivä: 16.6.2020

X hade påförts en rättegångsavgift i försäkringsdomstolen. Försäkringsdomstolen hade avslagit X:s begäran om omprövning och hade ansett att det inte är uppenbart oskäligt att påföra avgiften enligt 7 § 2 mom. i lagen om domstolsavgifter.

X anförde besvär över omprövningsbeslutet. Förvaltningsdomstolen ansåg att besvärsförbudet i 11 § 2 mom. i lagen om domstolsavgifter endast gäller avgiftsbefrielse till den betalningsskyldiges fördel (RP 29/2015 rd s. 62) och upptog överklagandet till prövning.

Ärendet har avgjorts vid ett fulltaligt avdelningssammanträde av förvaltningsdomstolens överdomare Jaakko Kellosalo samt förvaltningsrättsdomarna Linda Strömman, Jorma Niemitalo, Pirjo Joutsenlahti, Jan-Erik Salo och Merja Kivistö. Ärendet har föredragits av Peik Strömsholm, föredragande vid förvaltningsdomstolen. Avgörandet är enhälligt.

Jfr högsta förvaltningsdomstolens beslut 4.4.2012 liggarnummer 808

Vunnit laga kraft

Vunnit laga kraft

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.