Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Vaasan HAO 27.12.2019 19/0559/1

Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen - kuormitus ympäristöön - huomattavan vähäinen kuormitus - lain tulkinta -

Taltio:19/0559/1
Diaarinumero:00566/18/5139
Antopäivä:27.12.2019

Diaarinumero: 00566/18/5139
Taltionumero: 19/0559/1
Antopäivä: 27.12.2019

Asiassa oli kyse siitä, että kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta oli ympäristönsuojelulain 156 d §:n perusteella haettu lupaa poiketa ympäristönsuojelulain 156 a §:n mukaisesta jätevesien puhdistusta koskevasta velvollisuudesta. Hakemus oli hylätty sillä perusteella, että kustannukset eivät olleet kohtuuttomat.

Ympäristönsuojelulain 156 d § säädettiin lailla ympäristönsuojelulain muuttamisesta (19/2017), joka tuli voimaan 3.4.2017. Aikaisemmasta oikeustilasta poiketen poikkeamisluvan myöntämiseksi 156 d §:n nojalla riittää, että ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta on kiinteistön käyttö huomioon ottaen pidettävä huomattavan vähäisenä verrattuna käsittelemättömän jäteveden aiheuttamaan kuormitukseen. Kohtuuttomat kustannukset ovat edellytys poikkeamisluvan myöntämiselle vain, jos kuormitus ei ole edellä tarkoitetulla tavalla huomattavan vähäistä.

Edellä esitetyn perusteella hallinto-oikeus katsoi ympäristöpäällikön toimineen virheellisesti hylä-tessään hakemuksen pelkästään kustannusten perusteella arvioimatta kuormituksen vähäisyyttä. Enemmän viivytyksen välttämiseksi hallinto-oikeus otti asian tältä osin heti ratkaistavakseen.

Hallinto-oikeus katsoi asiassa saadun selvityksen perusteella, että poikkeamisen edellytys täyttyi.

Hallinto-oikeus myönsi viiden vuoden määräaikaisen luvan poiketa ympäristönsuojelulain 156 a §:ssä tarkoitetuista talousjätevesien perustason käsittelyvaatimuksista.

Ympäristönsuojelulaki 156 a § ja 156 d §
Ympäristövaliokunnan mietintö 20/2016

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.