Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Vaasan HAO 07.06.2019 19/0132/2

Vesilaki - Vesitalouslupa - Pienvenesatama - Käyttöoikeus yhteiseen vesialueeseen - Oman - hallinnan edellytys -

Taltio:19/0132/2
Diaarinumero:01483 - 01484/17/5201
Antopäivä:07.06.2019

Diaarinumero: 01483 - 01484/17/5201
Taltionumero: 19/0132/2
Antopäivä: 07.06.2019

Aluehallintovirasto oli myöntänyt A:lle pysyvän käyttöoikeuden pienvenesataman laiturirakenteita varten tarvittavaan noin 4 826 m2:n suuruiseen alueeseen kalastusosakaskunnan hallinnoimasta yhteisestä vesialueesta. Aluehallintoviraston päätöksen perusteluiden mukaan yhteisen vesialueen koko pinta-ala oli 1 083,3 hehtaaria. A:lla oli yhteensä pinta-alaa 3 611 m2 vastaava vesilain 2 luvun 13 §:n 1 momentin mukainen osuus yhteisestä vesialueesta. Perusteluiden mukaan laiturirakenteita varten tarvittava käyttöoikeuspinta-ala 4 826 m2 ei ollut sanottavasti suurempi hakijan osuutta vastaavaa osaa yhteisestä vesialueesta.

Hallinto-oikeus kumosi aluehallintoviraston päätöksen ja palautti asian aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeuden päätöksen perusteluiden mukaan A:n hallinnassa oli yhteensä noin 3 611 m2:iä vastaava osuus, joka vastasi noin 75 %:n osuutta käyttöoikeuden kohteena olevasta yhteisestä vesialueesta. Hallinto-oikeus totesi, että vesilain 2 luvun 13 §:n 1 momentin (587/2011) sanamuodon "sanottavasti suurempi" tulkintaan ei ole löydettävissä tulkinnallista ohjausta vesilain (587/2011) tai vanhan vesilain esitöistä eikä viimeaikaisesta oikeuskäytännöstä. Kun otettiin huomioon hallituksen esityksessä eduskunnalle vesilainsäädännön käyttöoikeussääntelyn uudistamiseksi (HE 262/2016 vp) esitetty tarve käyttöoikeuden perustamista koskevien säännösten saattamisesta sopusointuun perustuslain perusoikeuksien rajoittamista koskevien säännösten kanssa, hallinto-oikeus katsoi, että perusoikeusmyönteinen tulkinta edellytti asiaan sovellettavan vesilain 2 luvun 13 §:n 1 momentin säännöksen ahdasta tulkintaa, mikä johti kysymyksessä olevassa tapauksessa tulkintaan, jonka mukaan noin 75 %:n osuutta laiturirakenteita varten tarvittavasta käyttöoikeuspinta-alasta ei ollut pidettävä riittävänä hallintana käyttöoikeuden myöntämiseen. Koska vesilain 3 luvun 4 §:n 3 momentin mukainen hallintavaatimus ei täyttynyt ja koska hakija ei ollut esittänyt luotettavaa selvitystä siitä, miten oikeus alueeseen järjestetään, haettua käyttöoikeutta ei voitu myöntää.

Lainvoimainen.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.