Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Vaasan HAO 07.05.2019 19/0111/2

Ympäristönsuojelulaki - Ojitus - Jätevesien johtaminen toisen alueella - Ojitus pohjavesialueella

Taltio:19/0111/2
Diaarinumero:01579/17/5205
Antopäivä:07.05.2019

Diaarinumero: 01579/17/5205
Taltionumero: 19/0111/2
Antopäivä: 07.05.2019


Hallinto-oikeudessa oli arvioitavana erimielisyysasia, jossa oli kyse harmaiden jätevesien käsittelyä varten poikkeusluvalla rakennetun kiinteistökohtaisen biosuodattimella toimivan puhdistamon purkuputken tulvimisesta ja tarpeesta tehdä siitä johtuvia toimenpiteitä toisen alueella sijaitsevassa ojassa. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen oli käsitellyt asian hulevesien johtamisena eli vesilain mukaisena ojitusta koskevana erimielisyysasiana ja oikeuttanut hakijan rakentamaan rumpuputken toisen kiinteistön alueella sijaitsevaan täytettyyn ojan osaan sekä määrännyt muun ohella kolmannen kiinteistön osaltaan vastaamaan hulevesiojan kunnossapidosta.

Hallinto-oikeus katsoi, että kysymyksessä ei ollut pelkästään hulevesien johtaminen vesilain mukaisena asiana, vaan asiaa olisi tullut käsitellä myös ympäristönsuojelulain mukaisena jätevesien johtamisena. Ympäristönsuojelulain 155 §:ssä tarkoitetuttuja jätevesiä olivat käymälävesien lisäksi niin sanotut harmaat jätevedet eli lähinnä pesuvedet. Kyseessä olevien hulevesien mukana johdettavien puhdistettujen harmaiden jätevesien laadusta ei ollut esitetty arviota. Jätevesien johtamisesta ei saanut aiheutua ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua ympäristön pilaantumisen vaaraa eikä aiemmin muussa menettelyssä myönnetyllä poikkeuksella jätevesien käsittelyä koskevasta tekniikasta ollut asiassa merkitystä. Muilla kiinteistöillä ei ollut vesien johtamiseen liittyvää tarvetta ojalle, joka oli ojitusyhtiön ojitussuunnitelmassa osittain määrätty poistettavaksi ja jota ei nykytilassa ollut välttämättä katsottava ojaksi. Peruste ojituksen muuttamiseen liittyi ensisijaisesti tarpeeseen johtaa käsiteltyjä jätevesiä kiinteistöltä. Lisäksi ojan todettiin olevan pääosan ajasta kuivana, jolloin johdettavat jätevedet eivät sekoittuisi hulevesiin vaan imeytyisivät ojan pohjasta maahan. Imeytymisriskin vuoksi johtamisen yhteydessä oli lisäksi arvioitava vaikutukset pohjaveteen, koska kohde sijaitsi vedenhankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella.

Hallinto-oikeus kumosi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksen ja palautti asian käsiteltäväksi uudelleen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa.

Ympäristönsuojelulaki 155 § ja 158 §

Vesilaki 5 luku 14 §

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.