Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Vaasan HAO 21.12.2018 18/0580/1

Lahjavero - Ennakkoratkaisu - Sukupolvenvaihdos - Veronhuojennus - Maatilakokonaisuus - Omistus

Taltio:18/0580/1
Diaarinumero:00844/18/8510
Antopäivä:21.12.2018

Diaarinumero: 00844/18/8510
Taltionumero: 18/0580/1
Antopäivä: 21.12.2018

A on yhdessä puolisonsa B:n kanssa hakenut ennakkoratkaisua siitä, mikä on lahjaveron määrä ja peruste, jos he luovuttavat lahjanluonteisella kaupalla osan omistamastaan maatilasta tyttärelleen C:lle. Asiassa vaadittiin sovellettavaksi perintö- ja lahjaverolain 55 ja 56 §:ien mukaisia huojennuksia.

Luovutuksen kohteena olivat X:n kaupungissa sijaitsevat seitsemän rekisteritilaa. Luovutettavien tilojen yhteen laskettu maapinta-ala oli 104,54 hehtaaria. Luovutettavasta alasta peltoa oli 5,2 hehtaaria ja metsää 80 hehtaaria, lopun ollessa tie, tontti- ja joutomaata. Luovutettavista kiinteistöistä maata-lousmaata tukioikeuksineen oli ainoastaan yhdellä kiinteistöllä. Kyseinen kiinteistö oli yksin A:n nimissä. B omisti luovutuksen kohteena olevista seitsemästä kiinteistöstä kolme yhdessä puolisonsa A:n kanssa. B:n omistamilla kiinteistöillä oli ainoastaan metsä- ja joutomaata. Asiassa oli vakuutettu, että luovutuksensaaja C jatkaa maa- ja metsätalouden harjoittamista omistukseensa tulevilla tiloilla.

Verohallinto oli antamassaan ennakkoratkaisussaan hyväksynyt perintö- ja lahjaverolain 55 ja
56 §:issä säädettyjen sukupolvenvaihdoshuojennuksien soveltamista koskevan vaatimuksen A:n osalta, mutta hylännyt vaatimuksen B:n osalta. Perusteluiden mukaan huojennuksen edellytykset eivät täyttyneet, koska B:n luovuttamaan omaisuuteen kuului ainoastaan metsä- ja joutomaata.

Hallinto-oikeus kumosi puolisoiden valituksesta Verohallinnon antaman ennakkoratkaisun siltä osin kuin se koski C:n B:ltä saamaa lahjaa ja lausui uutena ennakkoratkaisuna, että hakemuksessa kuvatussa luovutuksessa C saa B:ltä lahjan, jonka lahjaverotukseen sovelletaan perintö- ja lahjaverolain 55 ja 56 §:issä säädettyjä sukupolvenvaihdosta koskevia huojennuksia.

Perusteluinaan hallinto-oikeus totesi muun muassa, että perintö- ja lahjaverolain 55 §:n 1 momentissa säädetyn huojennuksen edellytyksenä on, että veronalaiseen lahjaan sisältyy maatila tai osa siitä. Maatilan käsitettä ei ole perintö- ja lahjaverolaissa määritelty. Maatilatalouden tuloverolain 2 §:n 2 momentin mukaan maatilalla tarkoitetaan kyseisessä laissa itsenäistä taloudellista yksikköä, jolla harjoitetaan maa- ja metsätaloutta. Arvioitaessa perintö ja lahjaverolain 55 ja 56 §:n mukaisten huojennusten edellytyksiä, merkitystä ei ole annettava sille, kuinka yksittäisten kiinteistöjen omistusosuudet puolisoiden kesken ovat jakaantuneet tai onko kaikilla luovutettavilla kiinteistöillä maatalousmaata. Ratkaisevaa asiassa on se, että luovutuksen kohteena olevat kiinteistöt muodostavat yhdessä koko-
naisuutena laissa tarkoitetun maatilan.
Perintö- ja lahjaverolaki 55 § ja 56 §

KHO:ssa

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.