Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Vaasan HAO 19.12.2017 17/0522/1

Elinkeinotoiminnan verottaminen - Toimintamuodon muuttaminen - Apportti - Kaupparekisteri- merkintä - Tilikauden päättyminen - Verovuosi

Taltio:17/0522/1
Diaarinumero:00063/15/8103
Antopäivä:19.12.2017

Diaarinumero: 00063/15/8103
Taltionumero: 17/0522/1
Antopäivä: 19.12.2017

X:n toiminimen toimintaa jatkamaan perustettu osakeyhtiö Y Oy oli rekisteröity kaupparekisteriin 1.1.2012. Verohallinto oli katsonut, että toiminimen viimeinen tilikausi oli päättynyt 31.12.2011 eikä 1.1.2012.


Y Oy:n perustamissopimus oli allekirjoitettu 1.12.2011. Verohallintoon 13.12.2011 saapuneen osakeyhtiön perustamisilmoituksen saatteessa oli pyydetty Y Oy:n rekisteröintiä 1.1.2012 tai sen jälkeen. Samanaikaisesti oli myös toimitettu toiminimen lopettamisilmoitus, jossa oli ilmoitettu toiminimen muuttuvan tuloverolain 24 §:n mukaisella toimintamuodon muutoksella osakeyhtiöksi ja elin-keinotoiminnan päättyvän kun osakeyhtiö merkitään kaupparekisteriin. Toiminimi oli antanut vero-ilmoitukset ajalta 1.3.2010−28.2.2011 ja 1.3.2011−1.1.2012.


Hallinto-oikeus totesi, että asiassa oli kyse siitä, milloin toiminimen tilikausi päättyy, kun toiminimen liiketoiminta on siirretty perustettavalle osakeyhtiölle apporttiomaisuutena. Apportti on vaihtoon rin- nastettava tapahtuma, jolloin kyseessä olevassa tapauksessa toiminimen liiketoiminta vaihdettiin osakeyhtiön osakkeisiin. Toiminimen liiketoiminta loppui samalla hetkellä, kun osakeyhtiö rekisteröitiin. Lain esityöt huomioon ottaen hallinto-oikeus katsoi, että tuloverolain 24 §:n 5 momentin sa-namuotoa ei voida tulkita siten, että osakeyhtiötä edeltävän yrityksen verovuoden voitaisiin katsoa päättyvän ennen osakeyhtiön kaupparekisteriin merkitsemistä. X:n on tullut antaa toiminimen liike- toiminnasta veroilmoitus ajalta 1.3.2011−1.1.2012 ja kyseisen tilikauden tulot tuli verottaa verovuoden 2012 tulona.


Tuloverolaki 24 § 5 momentti

Laki verotusmenettelystä 3 § 1 ja 2 momentti

Lainvoimainen

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.