Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Vaasan HAO 17.02.2015 15/0095/3

Maankäyttö ja rakentaminen - Suunnittelutarveratkaisu - Omakotitalo - Valtakunnallisesti merkittävä maisema-alue - Ympäristövaikutusten merkittävyys

Taltio:15/0095/3
Diaarinumero:00830/14/4112
Antopäivä:17.02.2015

Diaarinumero: 00830/14/4112
Taltionumero: 15/0095/3
Antopäivä: 17.2.2015

Asiassa oli kysymys siitä, edellyttikö rakennushanke maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:ssä tarkoitettua rakennusluvan erityisten edellytysten lupaharkintaa.

Hankkeessa oli kysymys tavanomaisen omakotitalon rakentamisesta luonnonsuojelulain nojalla perustetulle ja maakuntakaavassa osoitetulle Kauhajoen Hyypänjokilaakson valtakunnallisesti merkittävälle maisema-alueella (Hyypänjokilaakson maisemanhoitoalue). Rakennuspaikka sijaitsi avoimessa maaseutumaisemassa runsaan 200 metrin etäisyydellä joesta ja noin 300 metrin etäisyydellä lähimmistä muista ylempänä jokilaaksossa sijaitsevista asuinrakennuksista. Alue oli vedenhankintaa varten tärkeää I luokan pohjavesialuetta. Alueella ei ollut asemakaavaa eikä yleiskaavaa. Aluetta ei ollut osoitettu rakennusjärjestyksessä suunnittelutarvealueeksi.

Hallinto-oikeus totesi, ettei alueella kohdistunut merkittävää rakennuspainetta eikä sen käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi ollut syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin. Rakennushankkeella ei sen laatu ja laajuus huomioon ottaen katsottu olevan myöskään maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n 2 momentissa tarkoitettuja merkittäviä ympäristövaikutuksia. Koska hakija ei ollut hakemansa suunnittelutarveratkaisun tarpeessa, rakennuslautakunnan päätös kumottiin ja poistettiin ja suunnittelutarveratkaisua tarkoittava hakemus jätettiin tutkimatta.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.