Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Vaasan HAO 02.06.2009 09/0297/3

Maatilatalouden verotus - Osakeomistus - Tulolähde - Luottamuksensuoja

Taltio:09/0297/3
Diaarinumero:01001/08/8104, 01882/08/8104
Antopäivä:02.06.2009
Luokitus:--

Diaarinumero: 01001/08/8104, 01882/08/8104
Taltionumero: 09/0297/3
Antopäivä: 2.6.2009

A:n puolisot harjoittivat maatilataloutta toisen puolison omistamalla maatilalla. Maatilatalouden tuotantosuuntana oli perunan viljely. Puolisot omistivat myös perunanjalostusta harjoittavan osakeyhtiön osakekannan 100 %:sesti. Osakeyhtiön toimitilat sijaitsivat samalla maatilalla. Osakeyhtiön maksamat osingot oli verovuosina 1999 - 2005 verotettu puolisoiden henkilökohtaisen tulolähteen tuloina. Verovuodelta 2006 toimitetussa säännönmukaisessa verotuksessa osakkeet oli katsottu kuuluvaksi maatalouden tulolähteeseen. Oikaisulautakunta kumosi verotuksen puolisoiden vaatimuksesta ja katsoi osakkeiden kuuluvan henkilökohtaiseen tulolähteeseen.

Osakeyhtiön vuonna 2006 hankkimista perunoista 28 prosenttia oli ostettu puolisoiden maatilalta ja loput muilta sopimusviljelijöiltä. Puolisot yksin käyttivät päätäntävaltaa osakeyhtiössä. Osakeomistuksella on voitu vaikuttaa maatalouden harjoittajien omaan työllisyystilanteeseen ja heidän elinkeinonsa tulon muodostukseen. Puolisoiden harjoittama maatilatalouden tuotantosuunta ja osakeyhtiön toimiala huomioiden osakeyhtiö välittömästi edisti maatalouden tuotteiden menekkiä ja palveli siten puolisoiden harjoittamaa elinkeinoa. Hallinto-oikeus katsoi, että osakkeet kuuluivat maatalouden tulolähteeseen (äänestys 2-1).

Eri mieltä ollut hallinto-oikeuden jäsen katsoi, ettei osakeyhtiön osakkeita tullut katsoa vastoin A:n puolisoiden tarkoitusta maatalouden tulolähteeseen. Yhtiö oli rakentanut tilalle perunankuorimohallin ja perunavaraston sekä vuokrannut maatilalta hallin perunan lajittelua ja henkilökunnan sosiaalitiloja varten. Omistajien lisäksi osakeyhtiössä työskenteli keskimäärin 9 vakituista työntekijää sekä sesonkiaikoina tilapäistyöntekijöitä. Osakeyhtiön toiminnan laatu ja laajuus huomioiden, yhtiön toiminta ei ollut pääosin A:n puolisoiden harjoittamaa maataloutta tukevaa toimintaa.

Hallinto-oikeus hylkäsi yksimielisesti veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valituksen antaen luottamuksensuojaa A:n puolisoille. Maatilatalouden tuloverolaissa ei ole erikseen määritelty, milloin osakkeet kuuluvat maatalouden tulolähteeseen. Olemassa olevaa oikeuskäytäntöä ei voida suoraan soveltaa tilanteeseen, koska A:n puolisoiden omistusosuus osakeyhtiössä on sataprosenttinen. Kysymys siitä, mihin tulolähteeseen A:n puolisoiden omistamat osakkeet kuuluvat, on näin ollen tulkinnanvarainen. A:n puolisoille annettiin luottamuksensuojaa veroviranomaisen noudattaman käytännön perusteella.

Maatilatalouden tuloverolaki 5 § 1 mom 14 kohta
Laki elinkeinotulon verottamisesta 6a § 5 mom
Laki verotusmenettelystä 26 § 2 mom

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.