Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Vaasan HAO 8.6.2007 07/0361/3

Yritystulon pääomatulo-osuus - Avoin yhtiö - Yhtymän osakkaan verotus - Luottamuksensuoja

Taltio:07/0361/3
Diaarinumero:02206/06/8101
Antopäivä:8.6.2007
Luokitus:--

Oikeuskysymyksenä oli, voitiinko avoimen yhtiön yhtiömieheen soveltaa tuloverolain 38 § 1 momentista ilmenevää sääntöä, jonka mukaan verovuoden aikana elinkeinotoiminnan tai maatalouden harjoittamisen aloittaneen verovelvollisen yritystulon pääomatulo-osuus lasketaan ensimmäisen verovuoden osalta ensimmäisen verovuoden päättyessä toimintaan kuuluvan nettovarallisuuden perusteella.

Verovelvollinen oli perustanut avoimen yhtiön, jonka ensimmäinen tilikausi ja siten myös verovuosi päättyi 31.8.2004. Tuloverolain 40 §:n 1 momentin mukaan elinkeinoyhtymän osakkaan tulo-osuuden pääomatulo-osuus lasketaan yhtymän elinkeinotoimintaan verovuotta edeltäneen verovuoden nettovarallisuuden perusteella. Koska kyseessä oleva tilikausi oli yhtiön ensimmäinen, ei edellisen verovuoden nettovarallisuutta ollut. Verotuksessa verovelvollisen yritystulon pääomatulo-osuus laskettiin tuloverolain 38 §:n 1 momentista ilmenevää periaatetta soveltaen ensimmäisen verovuoden lopun nettovarallisuuden perusteella.

Hallinto-oikeus katsoi, että lainsäätäjä oli tietoisesti asettanut elinkeinoharjoittajat ja elinkeinoyhtymien osakkaat erilaiseen asemaan ensimmäisen verovuoden verotuksen osalta. Erilainen asema koskee vain ensimmäistä verovuotta, minkä vuoksi eriarvoisuutta ei voida pitää niin suurena, että verovelvollisten välinen yhdenvertaisuus edellyttäisi lain sananmuotoa laajempaa tulkintaa. Tämän vuoksi verovelvolliseen ei voitu soveltaa tuloverolain 38 §:n 1 momentista ilmenevää periaatetta ensimmäisen toimintavuoden pääomatulo-osuuden laskemisesta. Verovelvollisen saama yritystulo olisi siten pitänyt verottaa kokonaan ansiotulona verovuoden 2004 verotuksessa. Koska verotus oli toimitettu verohallituksen ohjeiden ja vallitsevan verotuskäytännön mukaisesti, oli verovelvolliselle kuitenkin annettava luottamuksensuojaa. Tämän vuoksi verotusta ei muutettu veroasiamiehen valituksen johdosta.

Verovuosi 2004

Tuloverolaki 38 § 1 mom. ja 40 § 1 mom.
Laki verotusmenettelystä 26 § 2 mom.

Lainvoimainen.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.