Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Vaasan HAO 30.3.2007 07/0108/1

Vesitalousasia - Rakentaminen vesistöön - Lupaedellytykset - Maa-alue vai vesialue - Vesijätön lunastustoimitus -Maanmittaustoimituksen vaikutus vesitalousasiassa

Taltio:07/0108/1
Diaarinumero:01899-01900/05/5201
Antopäivä:30.3.2007
Luokitus:--

Ympäristölupavirasto oli myöntänyt luvan vesistön rannalla sijaitsevan kiinteistön edustalla olevan pengertäytön pysyttämiseen. Perustelujen mukaan kyseessä oleva vuonna 1987 tehty pengertäyttö sijaitsi nykyisin kokonaan maa-alueella, sillä täytön tarkoittama alue oli vuonna 1997 suoritetussa, lainvoiman saaneessa vesijätön lunastustoimituksessa liitetty maa-alueena hakijoiden kiinteistöön. Asiassa oli ympäristölupaviraston mukaan kyse maa-alueella sijaitsevan täyttöalueen pysyttämisestä.

Hallinto-oikeus katsoi, että pengertäytön pysyttämisen lupaedellytyksiä harkittaessa edellä mainitulla vesijätön lunastustoimituksella ei ole oikeudellisesti sitovaa merkitystä. Täytön suorittamisen laillisuuden arviointiin vesioikeudelliselta kannalta ei näin ollen vaikuta tuon maanmittaustoimituksen tulos eikä vesijättötoimituksen lopputuloksella ole merkitystä vesilain mukaisessa lupaharkinnassa. Asiaa ei siten voida tarkastella, kuten ympäristölupavirasto, pelkästään maa-alueella olevan täytön pysyttämisenä. Hallinto-oikeus katsoi, että täyttö oli vuonna 1987 tehty vesialueelle ja täyttö oli aiheuttanut sen viereisen vesialueen voimakasta umpeenkasvua. Haittaa ilmeni edelleenkin. Asiassa ei ollut vesilain 2 luvun 6 §:n 1 ja 2 momentin mukaisia luvanmyöntämisedellytyksiä. Hallinto-oikeus kumosi ympäristölupaviraston päätöksen ja hylkäsi hakemuksen.

Lainkohdat: Vesilaki 1 luku 1 §, 6 § 1 mom ja 15 §, 2 luku 1 § 1 ja 2 mom, 6 § ja 11 §

Asia on ratkaistu hallinto-oikeuden vahvennetussa istunnossa. Äänestys 3 - 3 puheenjohtajan äänen ratkaistessa.

Vähemmistö pysytti ympäristölupaviraston päätöksen lopputuloksen. Kysymykseen, rakennettiinko penger aikoinaan maa- vai vesialueelle, ei ole enää saatavissa yksiselitteistä vastausta. Vesijätön lunastustoimituksessa on oikeusvoimaisesti ratkaistu, että kysymyksessä oleva pengertäyttö sijaitsee maa-alueella. Asiaa on siten tarkasteltava, kuten ympäristölupavirasto on tehnyt, hakijan omistamalla maalla sijaitsevan täyttöalueen pysyttämisenä. Edellytykset luvan myöntämiselle olivat olemassa.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.