Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Vaasan HAO 26.4.2006 06/0124/4

Työnantajan sosiaaliturvamaksuluokka - säännönmukainen poisto - lisäpoisto

Taltio:06/0124/4
Diaarinumero:00067/06/8110
Antopäivä:26.4.2006
Luokitus:--

Asiassa oli kysymys siitä, kuuluiko T Oy verovuonna 2005 työnantajan sosiaaliturvamaksun maksuluokkaan I vai maksuluokkaan III, kun yhtiö oli tehnyt verovuonna 2003 irtaimesta käyttöomaisuuden hankintamenosta elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 30 §:n nojalla 6,03 prosentin suuruisen säännönmukaisen poiston ja lisäksi lain 32 §:n nojalla lisäpoiston.

Hallinto-oikeus katsoi, että hankintamenon poisto tehdään ensisijaisesti 30 §:n nojalla niin sanottuna säännönmukaisena poistona. Mikäli käyttöomaisuuden käypä arvo säännönmukaisen poistonkin jälkeen alittaa menojäännöksen, tarvittava poisto tehdään 32 §:n nojalla niin sanottuna lisäpoistona. T Oy:n on siten katsottava verovuonna 2003 tehneen 30 §:n salliman enimmäismääräisen eli 25 prosentin suuruisen säännönmukaisen poiston, joka oli yli 50.500 euroa ja samalla yli 30 prosenttia yhtiön verovuonna maksamista palkoista. T Oy kuului siten verovuonna 2005 työnantajan sosiaaliturvamaksun III maksuluokkaan.

Verovuosi 2005

Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta 1 §
Asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta 1 §

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.