Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Vaasan HAO 08.06.2005 05/0202/3

Vesitalousasia - Järven vedenpinnan nostaminen - Luvan myöntämisen edellytykset - Intressivertailu - Käyttöoikeuden myöntäminen - Puutteellinen selvitys - Asian palauttaminen

Taltio:05/0202/3
Diaarinumero:01647-01648/04/5201
Antopäivä:08.06.2005
Luokitus:--

Diaarinumero: 01647-01648/04/5201
Taltionumero: 05/0202/3
Antopäivä: 8.6.2005

Kun järven vedenpinnan noston vuoksi oli tarpeen myöntää käyttöoikeus pohjapadon rakentamista varten tarvittavaan maa- ja vesialueeseen ja vedenpinnan noston seurauksena vesialueeksi muuttuviin toiselle kuuluviin vähäisiin maa-alueisiin, hankkeesta aiheutui vesilain 2 luvun 6 §:n 1 momentissa tarkoitettua suurempi yleisen tai yksityisen edun loukkaus. Näin ollen luvan myöntämisen edellytykset oli arvioitava saman pykälän 2 momentissa tarkoitetun intressivertailun perusteella. Asiaan ei vaikuttanut, ettei lupavirasto ollut määrännyt käyttöoikeuksista maksettavaksi korvauksia hankkeesta samoille rantakiinteistöjen ja vesialueiden omistajille aiheutuvan hyödyn vuoksi. Hallinto-oikeus totesi vesilain 2 luvun 6 §:n 1 momentin soveltamisen edellyttävän, ettei hankkeesta aiheudu vahinkoja, haittoja tai muita edunmenetyksiä, joiden osalta olisi määrättävä maksettavaksi korvauksia tai joiden osalta korvausta ei määrätä hankkeesta samalle vahinkotilalle aiheutuvan hyödyn vuoksi.

Käyttöoikeutta vähäisenkään maa-alueen saattamiseksi pysyvästi veden alle ei voitu myöntää vesilain 2 luvun 7 §:n 2 momentin nojalla kuten ympäristölupavirasto oli tehnyt, vaan käyttöoikeuden myöntämisen edellytykset määräytyivät, kun hankkeen ei ollut todettu olevan yleisen tarpeen vaatima, mainitun 7 §:n 1 momentin mukaisesti.

Kun asiassa puuttuivat luvan myöntämisedellytysten ja korvausten arvioimiseksi tarpeellinen selvitys hankkeen hyödyistä ja haitoista sekä selvitys pakkotoimisen käyttöoikeuden myöntämiseksi tarvittavasta vesilain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetusta omistusoikeudesta tai pysyvästä käyttöoikeudesta hankkeeseen tarvittaviin alueisiin, asia palautettiin ympäristölupavirastolle uudelleen käsiteltäväksi.

Vesilaki 2 luku 6 §
Vesilaki 2 luku 7 §

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.