Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Vaasan HAO 7.9.2001 01/0149/2

Vesiuoman ja veneväylän pysyttäminen - Hakemusasia - Rasiteoikeus - Suullinen sopimus

Taltio:01/0149/2
Diaarinumero:01515/00/8150
Antopäivä:7.9.2001
Luokitus:S:1.06.04.02 S:1.06.04.02.01.03 S:1.06.04.03

Tilojen A ja B aikaisemmat omistajat olivat 1960-luvulla
suullisesti sopineet, että tilan A omistaja sai rakentaa
joelta B:n omistaman tilan erillisen ja silloiselta käyttöarvoltaan
vähäisen palstan kautta veneväylän omistamansa
tilan alueella sijatsevaan venevalkama-alueeseen. YLV oli
v. 2000 myöntänyt vesilain 1 luvun 15 §:n (467/87),2 luvun
6 §:n 1 momentin ja 12 luvun 7 §:n 1 momentin perusteella
tilan A uudelle omistajalle luvan v. 1967 rakennetun n.
160 m pitkän ja 6 m leveän em. vesiuoman pysyttämiseen tilojen
A ja B alueella. YLV:n päätöksen perustelujen mukaan
kyseessä oli tilojen aikaisempien omistajien suullisella
sopimuksella perustettu käyttöoikeus, joka oli tarkoitettu
edistämään tilan A käyttöä ja oli sen käytölle tarpeellinen
eikä siitä aiheutunut tilalle B kohtuutonta rasitusta. Kyseessä
oli ollut jatkuvan rasiteoikeuden sopimusperäinen
perustaminen, joka sitoi tilojen myöhempiä luovutuksensaajia.
Tilan B uusien omistajien vaatimuksesta HAO kumosi YLV:n
päätöksen. Hakemus hylättiin. Suullisella sopimuksella ei
ollut voitu perustaa pysyvää rasiteoikeutta tilaan B eikä
tätä todennäköisesti ole tarkoitettukaan. Käyttöoikeuden
merkitys tilan A omistajalle oli vähentynyt. Tilan B omistajien
kannalta käyttöoikeuden rasittavuus oli kasvanut,
koska tilalle oli rakennettu vapaa-ajan asunto ja sitä
käytettiin virkistysalueena ja koska veneväylä jakoi tilan
kahteen erilliseen palstaan. Uudet omistajat eivät olleet
hyväksyneet uoman säilyttämistä tilaansa kohdistuvana
pysyvänä rasitteena. Käyttöoikeus ei tullut sitovaksi sillä
perusteella , että he olivat tilan ostaessaan olleet
tietoisisa väylästä ja sen käytöstä. Käyttöoikeutta ei voitu
myöntää VL:n 2 luvun säännösten nojalla.
Äänestys: Esittelijä ja 1 jäsen olisivat pysyttäneet YLV:n
päätöksen muuutoin, mutta rajoittaneet uoman käyttöä
(3 moottoriveneen=YLV sijasta 1).
Haettu muutosta.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.