Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Vaasan HAO 18.2.2000 00/0114/1

Maatilatalouden verotus - Maatalous - Tulolähteen tappio - Harrasteviljelmä

Taltio:00/0114/1
Diaarinumero:10103/99/1000
Antopäivä:18.2.2000
Luokitus:S:2.06.01.02 S:2.09.01.01

Oikeuskysymyksenä asiassa oli rajanveto harrastustoiminnan
ja maatalouden välillä.
Eläkkeellä oleva maanviljelijä vaati maatalouden
tappion vähentämistä alijäämänhyvityksenä.
Maatilan peltopinta-ala oli 4 hehtaaria. Tilalla
ei ollut karjaa, vaan lehmien pito oli jo aiemmin
lopetettu. Vuonna 1994 tila oli ollut kesannolla,
ja vuosina 1995 - 1998 tilalla oli harjoitettu
kasvinviljelyä.
Maatalouden tulona oli ilmoitettu verovuodelta
1994 kesannoimispalkkiota 2.760 markkaa. Kesannoinnin
jälkeen vuonna 1995 oli tilaa ryhdytty
viljelemään uudelleen. Heinäsato oli kuitenkin
jäänyt myymättä. Tämän jälkeen maatalouden tulona
oli ollut vuonna 1996 heinänmyynnistä saatu 700
markkaa, vuonna 1997 kasvinviljelytulo maataloustukineen
9.397 markkaa ja vuonna 1998 kauranmyyntitulo
tukineen 7.178 markkaa. Toiminta oli ollut
tappiollista vuosina 1995, 1996 ja 1998. Vuoden
1997 tuloksen voitollisuuteen on vaikuttanut
edellisen vuoden heinänmyynnin tuloutuminen.
Kesannoinnin jälkeen uudelleen aloitettua kasvinviljelytoimintaa
ei sen pienimuotoisuus, tuotto-olettaman
heikkous ja olosuhteet kokonaisuudessaan
huomioon ottaen pidetty maatilatalouden tuloverolaissa
tarkoitettuna, vakaassa tulonhankkimistarkoituksessa
harjoitettuna maataloutena.
Harrastukseksi luettavasta toiminnasta ei vahvistettu
alijäämähyvitykseen oikeuttavaa tappiota.
Verovuosi 1995
MaatVL 2 § 1 mom
Kts Räbinä: Verotus 1994 s. 185 ss.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.