Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Uudenmaan LO 16.12.1987 1664/IV

Henkilökohtaisen tulon verotus - Luonnolliset vähennykset - Matkakustannukset - Työmatka - Rakennusala - Asunnon ja työpaikan välinen matka

Taltio:1664/IV
Diaarinumero:V71/18/993/181H/85
Antopäivä:16.12.1987
Luokitus:S:2.03.04.10

Oikeuskysymyksenä asiassa oli, ovatko ns. erityisalalla
työskentelevän päivittäiset matkat asunnolta työpaikalle
TVL:n 25 §:n 1 momentissa tarkoitettuja matkoja vai 26 §:n
1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuja asunnon ja työpaikan
välisiä matkoja.
Lääninoikeus katsoi, että matkoja oli pidettävä TVL:n 26 §:n
1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuina asunnon ja työpaikan välisinä
matkoina. Koska julkisia kulkuneuvoja voitiin käyttää,
matkakustannukset oli vähennettävä niiden käytöstä aiheutuneiden
kustannusten mukaisesti. Verovuosi 1983. Täysistunto.
Äänestys 17-9.
Vähemmistö katsoi, että ns. erityisalalla työskentelevän
ole TVL:n 26 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuja matkoja
ja lausui: Työmatkoja ei ole pidettävä TVL:n 26 §:n 1 momentin
5 kohdassa tarkoitettuina asunnon ja työpaikan välisinä
matkoina. Työmatkoista aiheutuneet kustannukset, joita
työnantaja ei ole korvannut, ovat vähennyskelpoisia TVL:n
25 §:n 1 momentin nojalla tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä
aiheutuneina menoina. Työmatkoina on pidettävä matkoja,
jotka täyttävät TVL:n 22 §:n 1 momentin 8 kohdassa ja
sen perusteella annetussa verohallituksen päätöksessä määritellyt
työmatkan tunnusmerkit. Verovelvollisen päivittäiset
työmatkat asunnolta erityisille työntekemispaikoille on katsottava
edellä tarkoitetuiksi työmatkoiksi, joista aiheutuneet
todelliset matkakustannukset vähennetään TVL:n 25 §:n
1 momentin nojalla.
TVL 26 § 1 mom 5 kohta
KHO:n päätös A:17.11.1988 T:4649 : Ei muutoksenhakulupaa
(tarkastusasiamies)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.