Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Turun ja Porin LO 18.9.1997 523/3

Maatilatalouden verotus - Sopeutumisvähennys - Esisopimus - Maatilan luonnoskauppakirja - Kiinteistön kauppa

Taltio:523/3
Diaarinumero:544/1000/97
Antopäivä:18.9.1997
Luokitus:S:2.06.04.19

Onko maatilan luonnoskauppakirjaa, jossa ei ollut kaupanvahvistajan
todistusta ja jota siten ei ollut tehty maakaaren
1 luvun 2 §:ssä säädetyin muodoin, pidettävä sellaisena
maatilan luovutusta tarkoittavana esisopimuksena, johon perustuva
velka oikeuttaa sopeutumisvähennyksen tekemiseen.
Veljekset ovat 22.4.1994 tehdyllä sukupolvenvaihdoskaupalla
ostaneet vanhemmiltaan kuusi tilaa 1.500.000 markan hinnasta.
Kaupan rahoituksen ja luovuttajien eläkepäätöksen hakemista
varten oli 28.10.1993 laadittu luonnoskauppakirjaksi otsikoitu
esisopimus. Luonnoskauppakirjan oli laatinut kyseisen
kihlakunnan alueella tuolloin toiminut julkinen kaupanvahvistaja.
Maakaaren 1 luvun 2 §:ssä tarkoitettua kaupanvahvistajan
todistusta asiakirjaan ei kuitenkaan ollut otettu,
koska maatilalainan tai eläkkeen hakeminen ei sitä
edellyttänyt ja koska luonnoskauppakirja oli helpommin ja
edullisemmin muutettavissa viranomaisten vaatimuksia vastaavaksi
kuin kaupanvahvistajan vahvistama esisopimus. Maatilalainan
ja eläkkeen nostaminen sen sijaan edellyttivät
lopullista kaupanvahvistajan vahvistamaa kauppakirjaa, jonka
oli sisällöltään vastattava luonnoskauppakirjaa.
Kun kiinteistön kauppa on tehtävä maakaaren 1 luvun 2 §:ssä
säädetyin muodoin, myös kauppaa koskevan esisopimuksen tekemisessä
on noudatettava samaa muotoa, jotta esisopimus
olisi sitova. Sitovuuden merkitys on siinä, että toinen sopijapuoli
voi sen perusteella vaatia erilaisia suorituksia,
jos toinen sopijapuoli ei täytä sopimusta vapaaehtoisesti.
Veljesten ja heidän vanhempiensa välisen maatilan kaupan
esisopimuksessa ei olennaista merkitystä ole ollut esisopimuksen
sitovuudella, vaan toteutettavan sukupolvenvaihdoksen
rahoituksen varmistamisella.
Kerrotuissa oloissa ja kun lisäksi otettiin huomioon, että
luonnoskauppakirjaa tehtäessä 28.10.1993 tuloverolaissa ei
vielä ollut sopeutumisvähennystä koskevaa säännöstä, lääninoikeus
katsoi, että luonnoskauppakirjaa oli pidettävä laissa
tarkoitettuna maatilan luovutuksen esisopimuksena, ja hyväksyi
sopeutumisvähennyksen.
Verovuosi_1995.
TVL_149_a_§
KHO:n päätös T:98/1200, A:26.6.1998 :Ei muutoksenhakulupaa

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.