Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Turun ja Porin LO 4.6.1991 385/2

Luottovero - Ennakkotieto - Ulkomailta välitetty luotto - Velallisen vaihtuminen

Taltio:385/2
Diaarinumero:4078/1900/90
Antopäivä:4.6.1991
Luokitus:S:2.30

Onko yhtiön suoritettava luottoveroa vastattavakseen ottamastaan
ulkomaisesta luotosta?
Yhtiöiden A, B ja C kesken tehtäviin järjestelyihin liittyen
yhtiö A ottaa vastattavakseen yhtiön C pitkäaikaisia valuuttaluottoja.
Yhtiö C on nostanut mainittujen luottojen koko
pääomat vuonna 1988 ja 1989. Luotot erääntyivät maksettaviksi
kokonaan vuonna 1993 ja 1994.
Yhtiö A on pyytänyt lääninverovirastolta ennakkotietoa siitä,
aiheuttaako luottojen vastattavaksi ottaminen uuden luotonottotapahtuman,
josta olisi suoritettava luottovero. Lääninverovirasto
on ennakkotietona lausunut, että yhtiö A:n on
suoritettava luottoveroa vastattavakseen ottamastaan ulkomaisesta
luotosta.
Yhtiö A:n valituksesta lääninoikeus katsoi ottaen huomioon
yleisen normin, joka kieltää lain taannehtivuuden silloin,
kun laissa itsessään ei ole toisin säädetty, että hakemuksen
tarkoittamassa tapauksessa luottojen, jotka on otettu huomattavasti
ennen luottoverolain voimaantuloa, vastattavaksi
ottamisesta, joka luottoverolain voimassa ollessa tehdyissä
luottosuhteissa saattaisi aiheuttaa luottoveron suorittamisvelvollisuuden,
ei ole suoritettava luottoveroa. Lääninoikeus
kumosi lääninveroviraston päätöksen ja lausui ennakkotietona,
että yhtiö A:n ei ole suoritettava luottoveroa hakemuksen
tarkoittamassa tapauksessa.
Vähemmistöön jäänyt lääninoikeuden jäsen katsoi, että yhtiö
A:n ottaessa vastattavakseen yhtiö C:n valuuttaluottoja
luotot välittäneiden pankkien ja velkojan suostumuksella,
perusvelkasuhteen ehtojen on katsottava muuttuneen siten,
että yhtiö A:n vastattavakseen ottamia luottoja on pidettävä
uusina ulkomailta otettuina luottoina, joista on suoritettava
luottovero.
Äänestys 2-1
LuottoveroL 5 §
LuottoveroL 7 §
LuottoveroL 12 §
LuottoveroL 22 §
KHO:n päätös T:92/2051, A:29.5.1992: Ei muutosta.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.