Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Turun HAO 20.04.2021 21/0149/2

Ennakkoratkaisu - Luovutusvoiton veronalaisuus - Kiinteistöjen määräosaisen yhteisomistuksen purkaminen - Yhteishalkominen - Kokonaisarvomenetelmä

Taltio:21/0149/2
Diaarinumero:00575/20/8108
Antopäivä:20.04.2021

Diaarinumero: 00575/20/8108
Taltionumero: 21/0149/2
Antopäivä: 20.4.2021

Ennakkoratkaisun hakijan ja hänen veljensä tarkoituksena oli purkaa yhteisomistussuhteensa (omistusosuudet ½ ja ½) kahdeksan kiinteistön osalta. Toimenpide oli tarkoitus suorittaa maanmittaustoimituksena niin sanotulla yhteishalkomisen kokonaisarvomenetelmällä siten, että osapuolille jaettavat kiinteistöt kokonaisarvoltaan vastaisivat heidän nyt omistamiaan osuuksia. Korvauksia ei maksettaisi eikä kiinteistöjä yhdistettäisi ennen toimitusta.

Verohallinto oli ennakkoratkaisuna lausunut, että hakemuksen ja jakosuunnitelmaluonnoksen mukaisesti tapahtuvaa kiinteistöjen yhteisomistuksen purkamista pidetään tuloverolain 45 §:n 1 momentissa tarkoitettuna luovutuksena ja hakijan katsotaan tällöin luovuttavan aiemman omistusosuutensa mukaisen osuuden omistamistaan tiloista.

Hallinto-oikeus hylkäsi hakijan valituksen toimenpiteen katsomisesta muuksi kuin veronalaiseksi luovutukseksi. Hallinto-oikeus totesi, että kiinteistön halkomisessa oli kysymys sen yhteisomistussuhteen purkamisesta kiinteistönmuodostamislaissa nimenomaisesti säädetyllä maanmittaustoimituksella. Tässä tapauksessa halkominen oli hakemuksen ja jakosuunnitelmaluonnoksen mukaan tarkoitus suorittaa kahdeksan kiinteistön yhteishalkomisena. Suunnitellussa toimituksessa kiinteistöjaotus ei yhden määräalan muodostamista lukuun ottamatta muutu, vaan olemassa oleva kiinteistöomaisuus vain jaetaan omistajille siten, että heidän omistusosuutensa kiinteistöihin muuttuvat. Tuloverolaissa ei ole erikseen säädetty yhteishalkomisen verokohtelusta, mutta näin toteutettuna se vastaisi lopputulokseltaan kiinteistöjen määräosuuksien vaihtoa, jossa on kysymys veronalaisista luovutuksista. Kun otettiin huomioon tuloverolain laaja tulokäsite, maanomistuksen perustana oleva kiinteistöjaotus ja se, että kiinteistöjen arvostukset ja arvonmuutokset ovat yksilöllisiä, toimenpiteen verotuskohtelua oli perusteltua arvioida kiinteistökohtaisesti. Asiassa ei ollut siten ratkaisevaa merkitystä sillä, vaikka kummankin maanomistajan yhteensä saama omaisuus arvioitaisiinkin kokonaisarvomenetelmällä suoritettavassa maanmittaustoimituksessa yhtä suureksi. Näin ollen kuvatussa toimenpiteessä oli erikseen jokaisen hakijan luovuttaman kiinteistön puoliosuuden osalta kysymys sellaisista luovutuksista, joihin sovellettiin tuloverolain luovutusvoittoverotusta koskevia säännöksiä.

Maatilatalouden tuloverolaki 21 §

Tuloverolaki 45 § 1 mom

KHO:n päätös 28.6.2022 H2028/2022. KHO muutti hallinto-oikeuden päätöstä. KHO:n vuosikirja 2022:81.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.