Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Turun HAO 17.10.2017 17/0569/2

Toimeentulotuki - Oikeus toimeentulotukeen - Tilapäinen oleskelu - Kiireellinen toimeentulotuen tarve

Taltio:17/0569/2
Diaarinumero:00900/17/6101
Antopäivä:17.10.2017

Diaarinumero: 00900/17/6101
Taltionumero: 17/0569/2
Antopäivä: 17.10.2017

Kansaneläkelaitos oli 3.1.2017 hylännyt X:n toimeentulotukihakemuksen ja Kela Oikaisuvaatimuskeskus oli 28.3.2017 hylännyt X:n oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuskeskuksen päätöksen perustelujen mukaan X:n katsottiin oleskelevan maassa laittomasti, koska hänen oleskelulupansa oli hylätty. Päätös X:n maasta poistamisesta oli täytäntöönpanokelpoinen ja hänet oli määrätty maahantulokieltoon 1.12.2016 - 1.12.2018. X:n oleskelun Suomessa katsottiin olevan tilapäistä. X:n toimeentulotukihakemus hylättiin, koska hänen ei voitu katsoa oleskelevan toimeentulotukilain edellyttämällä tavalla Suomessa.

Hallinto-oikeus kumosi Kela Oikaisuvaatimuskeskuksen päätöksen ja palautti asian sille uudelleen käsiteltäväksi. Päätöksensä perusteluissa hallinto-oikeus totesi, että toimeentulotuesta annetussa laissa (toimeentulotukilaki) ei ole erityisiä säännöksiä toimeentulotukijärjestelmän soveltamisesta maassa ulkomaalaislainsäädännön kannalta laillisesti tai laittomasti, pysyvästi tai väliaikaisesti oleskeleviin ulkomaalaisiin. Toimeentulotukilain 14 a § on toimeentulotuen järjestämisvastuuta ja kustannusten oikeaan kuntaan kohdentamista koskeva säännös, eikä sillä siten ole ratkaisevaa oikeudellista merkitystä arvioitaessa, millä edellytyksillä ja missä laajuudessa maassa laittomasti oleskeleva on oikeutettu toimeentulotukeen Suomessa. Selvää on kuitenkin, että toimeentulotuen myöntäminen edellyttää oleskelua Suomessa. Lisäksi toimeentulotukilain 14 a §:stä ja sen esitöistä on Suomen perustuslain 19 §:n 1 momentti huomioon ottaen tulkittavissa, että myös tilapäisesti Suomessa oleskelevalle hakijalle on myönnettävä vähintäänkin välttämätön osuus perustoimeentulotuesta, jos tämä on kiireellisen toimeentulotuen tarpeessa, eikä voi turvata toimeentuloaan muulla tavoin. Näin ollen hallinto-oikeus katsoi, ettei Kela Oikaisuvaatimuskeskus ollut voinut mainitsemallaan perusteella hylätä valittajan toimeentulotukihakemusta.

Suomen perustuslaki 19 § 1 mom

Laki toimeentulotuesta 1 § 1 mom, 2 § ja 14 a §

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.