Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Turun HAO 21.04.2015 15/0098/1

Yleiskaava - rakennetun ympäristön vaaliminen - rakennussuojelusta luopuminen

Taltio:15/0098/1
Diaarinumero:00686/14/4102 ym.
Antopäivä:21.04.2015

Diaarinumero: 00686/14/4102 ym.
Taltionumero: 15/0098/1
Antopäivä: 21.4.2015

Aikaisemmassa, vuonna 2009 lainvoimaiseksi tulleessa koko kaupungin alueen yleiskaavassa rakennussuojelumerkinnät olivat perustuneet rakennus- tai kulttuurihistoriallisin taikka maisemallisin perustein tehtyihin selvityksiin, joissa on selvitetty kunkin rakennuksen suojelun perusteena olevat arvot. Hallinto-oikeuden ratkaistavana oli saman kaupungin keskusta-aluetta koskevan, vuonna 2014 kaupunginvaltuustossa hyväksytyn uuden osayleiskaavan laillisuus. Tätä osayleiskaavaa varten ei ollut laadittu uusia rakennettua ympäristöä koskevia selvityksiä. Tiettyjen kohteiden suojelumerkinnöistä luopuminen oli perustunut pelkästään kaupungin ja kiinteistönomistajien näkemykseen rakennusten suojeluarvojen muuttumisesta. Museoviranomainen on kaavasta antamissaan lausunnoissa näiden kohteiden osalta todennut, että aikaisempaan kaavaan verrattuna suojeluperusteiden poistaminen ei ole antikvaarisesti kestävää.

Hallinto-oikeus katsoi, että osayleiskaavan asiakirjoista tai kaupunginhallituksen kohteiden suojeluarvoista antamasta lausunnosta ei ilmennyt niitä perusteita, joiden perusteella valituksessa yksilöityjen rakennetun kulttuuriympäristön suojelukohteiden arvotus olisi muuttunut aikaisempaan kaavaan verrattuna. Osayleiskaava ei tältä osin täyttänyt rakennetun ympäristön vaalimista edellyttävää yleiskaavan sisältövaatimusta ja oli siten lainvastainen. Hallinto-oikeus kumosi osayleiskaavapäätöksen näiden kohteiden osalta.

KHO:n päätös 24.8.2016 taltionumero 3484. KHO ei muuttanut hallinto-oikeuden päätöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.