Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Turun HAO 16.06.2011 11/0391/3

Henkilökohtaisen tulon verotus, palkkatulon verovuosi, nettopalkka, jäännösveron maksu

Taltio:11/0391/3
Diaarinumero:00961/10/8101
Antopäivä:16.06.2011
Luokitus:--

Diaarinumero: 00961/10/8101
Taltionumero: 11/0391/3
Antopäivä: 16.6.2011

Urheilija oli tehnyt urheiluseuran kanssa nettopalkkasopimuksen eli sopimuksen, jolla urheiluseura takasi urheilijalle tietyn nettopalkan ja sitoutui maksamaan urheilijan palkasta menevät verot.

Urheiluseura oli vuonna 2006 maksanut urheilijalle huomattavasti suuremman palkan kuin mitä kyseiseltä vuodelta toimitettavaa verotusta varten oli ilmoitettu ja maksanut myös urheilijan vuoden 2005 jäännösveroja. Verovirasto oli vuonna 2008 oikaissut urheilijan verovuodelta 2006 toimitettua verotusta ja määrännyt näillä päätöksillään urheilijan maksettavaksi lisää veroja. Urheiluseuran maksettua verot vuonna 2008 nettopalkkasopimukseen perustuen urheilijan vuoden 2008 veronalaisiin tuloihin oli lisätty veroja vastaava määrä.

Hallinto-oikeus totesi, että työnantajan työntekijän puolesta maksama vero on työntekijän veronalaista palkkatuloa. Tulo katsotaan sen verovuoden tuloksi, jona se on nostettu, merkitty verovelvollisen tilille tai muutoin saatu vallintaan. Verovuosien 2005 ja 2006 tuloista maksuunpantujen verojen maksusta kertynyt etu oli katsottava osapuolten sovittua nettopalkasta sen verovuoden tuloksi, jolta etu on ansaittu. Urheiluseuran urheilijan puolesta maksamia veroja ei siten voitu lukea urheilijan verovuoden 2008 veronalaiseksi tuloksi.

Hallinto-oikeus poisti edellä mainituilla perusteilla urheilijan vuoden 2008 palkkatuloista urheiluseuran maksamia veroja vastaavan määrän.

Tuloverolaki 110 § 1 mom

Äänestys 2-1

Eri mieltä ollut jäsen hylkäsi valituksen todeten perusteluinaan, että urheiluseura ei ollut huolehtinut työnantajaa koskevista velvoitteistaan siten kuin urheiluseuran ja urheilijan vuodelta 2006 voimassa ollut ns. nettopalkkasopimus olisi edellyttänyt. Urheilijalle vuonna 2008 veronoikaisuin määrätyt ja maksuunpannut verot, jotka urheiluseura mainitun sopimuksen perusteella oli maksanut, eivät ensisijaisesti perustuneet tähän nettopalkkasopimukseen vaan urheiluseuran sopimuksen ja säännösten vastaiseen menettelyyn sekä siihen, että myös urheilija oli jättänyt osan vuonna 2006 saamastaan palkasta tulona ilmoittamatta. Urheiluseuran vuonna 2008 maksama suoritus ei ollut ennen kyseisten verojen maksuunpanoa ollut edes määritettävissä, eikä sitä näin ollen olisi vielä voitu verotusta vuodelta 2006 toimitettaessa lukea urheilijan tuloon. Tässä tilanteessa urheiluseuran vuonna 2008 maksama rahasuoritus oli voitu verottaa urheilijan vuoden 2008 tulona.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.