Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Turun HAO 11.3.2009 09/0147/3

Perintöverotus - Hallintaoikeustestamentti - Luopuminen - Erityisjälkisäädös - Avopuoliso

Taltio:09/0147/3
Diaarinumero:00480/08/8501
Antopäivä:11.3.2009
Luokitus:--

Oikeuskysymyksenä asiassa oli, oliko avopuolisolle määrättävä perintöveroa hänen saatuaan avopuolisonsa perillisten ja hänen välisellä jakosopimuksella vainajan varoja eikä sitä vastoin hänelle erityisjälkisäädöksin määrättyä hallintaoikeutta.

Avopuolisot olivat testamenttinaan määränneet, että eloonjäänyt saa elinikäisen hallintaoikeuden yhteisenä asuntona käytettyyn asuntoon sekä käyttöoikeuden koti-irtaimistoon ja avopuolisoiden omistamilla kiinteistöillä olevaan muuhun irtaimistoon sekä yhteisesti omistettuun henkilöautoon. Lisäksi ensin kuolleen testamenttimääräyksen mukaan avopuoliso sai ensin kuolleen yksin omistamaan tilaan elinikäisen hallintaoikeuden.

Vainajan avopuoliso ja perilliset olivat runsaan neljän kuukauden kuluttua perunkirjoituksesta sopineet pesän varojen jakamisesta siten, että avopuoliso saa omistukseensa vainajan osuudet sopimuksessa nimetyistä avopuolisoiden yhteisistä varallisuuseristä. Kyseisiin varoihin ei sisältynyt vainajan osuutta yhteisestä asunnosta. Avopuoliso oli sopimuksen mukaan ilmoittanut, ettei hän ota vastaan testamenttiin perustuvaa hallintaoikeutta vainajan yksin omistamaan tilaan. Vainajan jälkeen toimitetussa perintöverotuksessa avopuolisolle oli määrätty perintövero hänen jakosopimuksella saamastaan osuudesta.

Hallinto-oikeus katsoi, että avopuoliso oli hankkinut itselleen kyseiset varallisuuserät luovuttamalla testamentilla saamansa hallintaoikeuden. Avopuolisolle, joka ei kuulunut kuolinpesään, ei voitu varallisuuserien saannon perusteella määrätä perintöveroa maksettavaksi, koska hänen saantonsa ei perustunut testamenttiin.

Perintö- ja lahjaverolaki 1 §

Äänestys 2 - 1

Eri mieltä olleen jäsenen mielipide

Eri mieltä ollut jäsen olisi hylännyt valituksen, koska osakaan avopuolisoiden yhteisestä omaisuudesta ei ollut testamentin mukaisesti tullut X:n hallintaan eikä X ollut vastaanottanut myöskään Y:n yksin omistaman tilan hallintaoikeutta. Sen sijaan X oli saanut omistukseensa osan Y:n omaisuudesta. Omaisuus oli siten tullut X:lle testamentilla määrätyn hallintaoikeuden sijaan ja oli omaisuutta, josta X oli velvollinen suorittamaan perintöveron.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.