Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Turun HAO 01.09.2008 08/0669/2

Asiakasmaksu - Lääkärintodistus - Pitkäaikaislääkityksen erityiskorvattavuus

Taltio:08/0669/2
Diaarinumero:02369/07/6209
Antopäivä:01.09.2008
Luokitus:--

Diaarinumero: 02369/07/6209
Taltionumero: 08/0669/2
Antopäivä: 1.9.2008

Oikeuskysymyksenä asiassa oli se, voitiinko terveyskeskuslääkärin antamasta lääkärintodistuksesta SVB, joka oli annettu pitkäaikaislääkityksen erityiskorvattavuuden hakemista varten, periä maksu.

Hallinto-oikeus katsoi, että valittajan tarve lääkärintodistuksen saamiseen ei ollut perustunut hänen sairautensa hoitoon, vaan sairausvakuutuslain mukaisen taloudellisen etuuden hakemiseen. Tällaista todistusta ei voitu pitää asiakasmaksulaissa ja -asetuksessa tarkoitettuna hoitoon liittyvänä lääkärintodistuksena, joten todistuksesta oli voitu periä maksu.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 1 §
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 5 § 1 mom 1 kohta
Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 23 § (1168/2001)
Kansanterveyslaki 14 § 1 mom 2 kohta

Äänestys 2-1

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.