Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Turun HAO 19.5.2008 08/0303/3

Matkapuhelinetu - Luontoisetu - Peitelty osinko

Taltio:08/0303/3
Diaarinumero:00040/07/8101
Antopäivä:19.5.2008
Luokitus:--

Osakkaan veronalaiseksi tuloksi oli säännönmukaisessa verotuksessa luettu työnantajan kirjanpidossaan palkkana käsittelemä matkapuhelinetu Verohallituksen luontoisetujen laskentaperusteista antaman päätöksen mukaisesti arvostettuna. Verotarkastuksessa osakkaan matkapuhelinkulujen oli todettu olleen kohtuuttoman suuret verrattuna matkapuhelimen luontoisetuarvoon. Jälkiverotuksessa osakkaan tuloon oli peiteltynä osinkona lisätty puolet hänen vuosittaisista matkapuhelinkulujensa määristä. Oikaisulautakunta oli alentanut peitellyn osingon määrän yhteen neljäsosaan matkapuhelinkulujen määristä.

Hallinto-oikeuden mukaan osaakaan yhtiölle osakkaan käytössä olleesta matkapuhelimesta aiheutuneista kuluista ei voitu lukea peitellyksi osingoksi, koska matkapuhelin-etu oli käsitelty yhtiön kirjanpidossa osakkaalle annettuna palkan luonteisena etuutena sekä verotettu hänen ansiotulonaan Verohallituksen päätöksen perusteella ja koska matkapuhelinedun arvoa ei voida vahvistaa edulle tuossa päätöksessä määriteltyä käypää arvoa korkeammaksi.

Äänestys 2 - 1

Laki verotusmenettelystä 57 §
Tuloverolaki 64 §
Verohallituksen päätökset vuosilta 1998-2002 toimitettavissa verotuksissa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista 1, 26 ja 27 §

Eri mieltä olleen jäsenen mielipide

Eri mieltä ollut jäsen olisi hylännyt valituksen ja katsonut osakkaan saaneen yhtiöltä matkapuhelinedun osaksi peiteltynä osinkona. Osakkaan matkapuhelinkulut olivat vuosina 1998 - 2002 olleet runsaasta 20 000 markasta runsaaseen 50 000 markkaan eikä osakas ollut selvityksessään väittänytkään, että puhelut olisivat olleet kiinteistönvälittäjän työhön liittyneitä puheluita. Vaikka yhtiö oli kirjanpidossaan käsitellyt matkapuhelinedun palkansaajalle annettuna luontoisetuna, yhtiölle osakkaan matkapuhelinedusta aiheutuneet menot olivat kuitenkin niin suuret, että osakkaan oli katsottava saaneen edun osaksi osakasaseman perusteella.

KHO:n päätös 6.10.2008 taltionumero 2485. Valituslupahakemus hylätään.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.