Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Turun HAO 11.4.2008 08/0218/3

Tuloverotus - Viikonloppumatkakulut - Perheellisyyden vaikutus - Avopuoliso - Asunto - Yhdenvertaisuus - Kotipaikka

Taltio:08/0218/3
Diaarinumero:01308/07/8101
Antopäivä:11.4.2008
Luokitus:--

X ei saanut vähentää viikonloppumatkakuluja Suomussalmen ja Turun väliltä, koska hän oli verotuksellisesti perheetön ja hänellä oli Suomussalmella varsinainen työpaikka ja työsuhdeasunto. Ratkaisu ei loukannut yhdenvertaisuutta.

X:n työsuhde oli määräaikainen ja kesti noin 1,5 vuotta. Sen jälkeen X jäi työttömäksi. Työskentelyä ei pidetty tilapäisenä.

X:llä oli Turussa avopuolisonsa kanssa yhteinen omistusasunto, jossa he olivat asuneet vuodesta 2001 lähtien. Heillä ei ollut yhteisiä lapsia. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan X ei saanut vähentää viikonloppumatkakuluja.

Hallinto-oikeus totesi, että oikeuskäytäntö asetti verovelvolliset eri asemaan heidän perhesuhteidensa perusteella. Käytäntö ei kuitenkaan loukannut yhdenvertaisuutta, koska sitä voidaan perustella muun muassa sillä, että perhesidoksista vapaat henkilöt voivat perheellisiä helpommin elää jokapäiväistä elämäänsä työskentelypaikkakunnalla olevassa asunnossa. Lisäksi matkakuluvähennysten myöntäminen muille kuin lain tarkoittamille puolisoille olisi todellisten olosuhteiden selvittämisen kannalta vaikeaa, mikä saattaisi puolestaan loukata näiden henkilöiden keskinäistä yhdenvertaisuutta.

Hallinto-oikeus otti ratkaisussa huomioon myös sen, että eduskunta on joulukuussa 2007 hyväksynyt työasuntovähennyksen, joka myönnetään vastaavasti vain perheellisille. Työasuntovähennystä valmisteltaessa valtiovarainvaliokunta oli nimenomaan ottanut kantaa perhesuhteiden vaikutukseen ja todennut, että säännös on linjassa viikonloppumatkakuluja koskevan käytännön kanssa.

Suomen perustuslaki 6 § 1 ja 2 mom
Tuloverolaki 31 § 4 mom
Tuloverolaki 93 § 1 mom (896/2001)

Vahvennettu istunto
Äänestys 4-2-1

Eri mieltä olleet jäsenet hyväksyivät viikonloppumatkakulut vähennettäviksi.

Kaksi jäsentä totesi, että X:n kotikuntalaissa ja verotusmenettelystä annetussa laissa tarkoitettu kotikunta oli ollut Turku, joka oli ollut myös hänen verotuspaikkansa. X:llä ja hänen avopuolisollaan oli ollut pitkään yhteinen koti. Heidän perheessään olivat X:n ilmoituksen mukaan aikaisemmin asuneet myös heidän kummankin lapset. X:ää vastaavassa perhetilanteessa elävä mutta avioliitossa oleva verovelvollinen olisi verotuskäytännön mukaan saanut, siten kuin se erityisesti korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuihin perustuvana ilmeni esimerkiksi Verohallituksen julkaisemasta Henkilöverotuksen käsikirjasta, täysin kiistattomasti vähennyksen Turun ja Suomussalmen välisten viikonloppumatkojen perusteella.

Jäsenet totesivat edelleen, että Suomen perustuslain mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan henkilöön liittyvän syyn perusteella. Tämän perusoikeuden mukainen näkökulma oli otettava huomioon myös tuloverolain asunnon ja työpaikan välisten matkakulujen vähennysoikeutta koskevan säännöksen soveltamisessa. Tässä tapauksessa säännöksen soveltaminen edellä mainitun perusoikeuden kannalta myönteisesti edellytti, kun otetaan huomioon säännöksen sisältö ja asiaa koskeva verotuskäytäntö, että X sai verotuksessa vähentää kyseisten viikonloppumatkojen kustannukset.

Yksi jäsen katsoi, että matkakulujen vähennysoikeutta koskevan pykälän sanamuodon mukaisesti verovelvollisella oli oikeus vähentää kerran viikossa tehdyksi ilmoittamistaan kotikunnassaan olevan vakituisen asunnon ja työpaikkansa välisistä matkoista aiheutuneet kustannukset.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.