Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Turun HAO 14.3.2008 08/0162/3

Varainsiirtovero - avioehtosopimuksen muuttaminen - omaisuuden ositus - omaisuuden erottelu - verotuksen kiertäminen - ennakkoratkaisu

Taltio:08/0162/3
Diaarinumero:02292/07/8510
Antopäivä:14.3.2008
Luokitus:--

Ennakkoratkaisuhakemuksen mukaan aviopuolisot omistivat puoliksi kahdessa asunto-osakeyhtiössä sijaitsevien huoneistojen hallintaan oikeuttavat osakkeet. Puolisot ilmoittivat harkitsevansa avioeron hakemista, jonka jälkeen heidän tarkoituksensa oli jakaa mainitut osakkeet siten, että kumpikin puoliso saa yksin omistukseensa toisen huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet. Hakijoilla oli voimassa molemminpuolisen avio-oikeuden kokonaan poissulkeva avioehto, mutta ennen avioeron hakemista ja omaisuuden jakamista heidän tarkoituksensa oli avioehtosopimustaan muuttamalla palauttaa avio-oikeus mainittuihin osakkeisiin ja yhteiseen pankkilainaan.

Ratkaistavana oikeuskysymyksenä oli, sovelletaanko järjestelyyn varainsiirtoverolain 4 §:n 3 momentin perhe- ja perintöoikeudellisia saantoja koskevia säännöksiä ja peritäänkö osituksella tapahtuvasta asunto-osakkeiden saannosta varainsiirtoveroa.

Hallinto-oikeus totesi, että aviopuolisoilla on avioliittolakiin perustuva rajoittamaton oikeus avioehtosopimuksensa muuttamiseen. Avioehtosopimuksen muuttamisella tapahtuvalla avio-oikeuden palauttamisella osaan puolisoiden omaisuutta ei tapahdu varainsiirtoverolaissa tarkoitettua omaisuuden luovutusta. Puolisoiden ei selvityksensä mukaan ole tarkoitus käyttää myöhemmin osituksella tapahtuvassa asunto-osakkeiden jakamisessa pesän ulkopuolisia varoja. Näin ollen hakemuksen mukaiseen ositukseen perustuvasta asunto-osakkeiden saannosta ei ole suoritettava varainsiirtoveroa.

Varainsiirtoverolaki 1 §
Varainsiirtoverolaki 4 §
Varainsiirtoverolaki 15 §
Varainsiirtoverolaki 39 §

Asian esittelijän eriävä mielipide

Asia esittelijä olisi katsonut, että kyseessä on varainsiirtoverolain 37 §:n perusteella asunto-osakkeiden vaihto, johon ei sovelleta varainsiirtoverolain 4 §:n 3 momentin säännöksiä. Avioehtosopimus on luonteeltaan puolisoiden aviosuhteeseen liittyvä sopimusjärjestely, jonka avulla puolisot voivat varautua mahdollisen avioliiton päättymisen varalta keskinäisiin varallisuussuhteisiinsa. Oikeustoimen verotuskohtelu ratkaistaan sen mahdollisesta siviilioikeudellisesta hyväksyttävyydestä riippumatta verolakien perusteella. Puolisoilla oli ollut koko kymmenvuotisen avioliittonsa ajan voimassa molemminpuolisen avio-oikeuden kokonaan poissulkeva avioehtosopimus, ja heidän jakaessa varallisuuttaan säilyisi kaikki muu omaisuus heidän omissa nimissään. Pelkästään asunto-osakkeisiin ja pankkilainaan kohdistuvasta avio-oikeudesta sopiminen ja niiden jakaminen heti sen jälkeen omaisuuden erottelun sijasta osituksella ei perhe- ja perintöoikeudellisten oikeustoimien laajasta sopimusvapaudesta huolimatta vastaa asian varsinaista luonnetta tai tarkoitusta, vaan osittaisesta avio-oikeudesta sopimiseen ja ositukseen on ryhdytty ilmeisessä verosta vapautumisen tarkoituksessa.

KHO:n päätös 19.2.2009 taltionumero 398. Valituslupahakemus hylätään.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.