Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Turun HAO 8.11.2006 06/0346/1

Valituksen tutkiminen - Kunnallisvalitus vai muussa järjestyksessä ratkaistava asia -Työsopimussuhteisten toimien täyttäminen

Taltio:06/0346/1
Diaarinumero:01725/06/2206
Antopäivä:8.11.2006
Luokitus:1.02.12.02

Oikeuskysymyksenä oli, kuuluiko sosiaalilautakunnan päätöksestä tehdyn valituksen tutkiminen hallinto-oikeuden toimivaltaan vai oliko kysymyksessä muussa kuin hallintolainkäytön järjestyksessä ratkaistava asia. Sosiaalilautakunta oli valinnut ensisuojan ohjaajan työsopimussuhteisiin toimiin A:n, B:n ja C:n. Lautakunta oli hylännyt tointa hakeneen D:n oikaisuvaatimuksen.

D vaati hallinto-oikeudessa sosiaalilautakunnan päätöksen kumoamista sillä perusteella, että hän on toimiin valittuja ansioituneempi. Päätös on siten sosiaalihuoltolain ja päihdehuoltolain vastainen.

Hallinto-oikeus tutki valituksen ja hylkäsi sen.

Hallinto-oikeus totesi päätöksensä perusteluina, että sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa laissa, sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetussa asetuksessa tai muussa laissa ei ole säädetty, miten kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita on työsuhteeseen otettaessa verrattava keskenään ja millä perusteella valinta on tehtävä. Päätös ei ollut valituksessa esitetyllä perusteella lainvastainen.

Kuntalaki 90 §

Vahvennettu istunto

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.