Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Turun HAO 15.10.2002 02/0611/3

Tulonhankkimiskulu, Erityisala, Ateriakorvaus, Eväsraha, Varsinainen työpaikka, Arkeologinen kaivaustyö

Taltio:02/0611/3
Diaarinumero:02028/01/1000
Antopäivä:15.10.2002
Luokitus:--

A:n vaatimus saada vähentää tuloistaan tulonhankkimiskuluina ateriakorvauksia, päivärahoja ja matkakustannuksia oli oikaisulautakunnassa hylätty, koska lautakunta katsoi A:lla olevan varsinaisen työpaikan.

A oli ollut työssä useilla eri arkeologisilla kaivaustyömailla, enimmäkseen kaivajana ja kaivausapulaisena. Varsinaisen kaivaustyön lisäksi hän oli ajoittain myös osallistunut kaivetun aineiston ns. jälkikäsittelyyn, mikä tapahtui kaivualueilta erillisissä paikoissa. A:n työ oli ollut määräaikaista, tilapäistä ja satunnaista. Hänen työntekemispaikkansa ja työnantajansa olivat työvuoden aikana vaihtuneet toistuvasti siitä riippumatta, oliko kyseessä varsinainen kaivaustyö tai siihen liittyvä jälkityö. Hallinto-oikeus katsoi A:n hänen työskentelyolosuhteensa huomioon ottaen työskennelleen ns. erityisalalla, jolla erityistä työntekemispaikkaa on jouduttu usein vaihtamaan alalle tunnusomaisen työn lyhytaikaisuuden vuoksi.

Hallinto-oikeus katsoi myös, toisin kuin oikaisulautakunta, että A:lla ottaen huomioon hänen työnsä luonne ei ollut varsinaista työpaikkaa. Oikaisulautakunnan päätökset kumottiin ja asia palautettiin verovirastoon uuteen käsittelyyn.

Hallinto-oikeuslaki 3 §
Hallintolainkäyttölaki 51 § 2 mom
Hallintomenettelylaki 23 §
Hallintomenettelylaki 24 §
Tuloverolaki 29 § 1 mom
Tuloverolaki 71 § 2 mom
Tuloverolaki 72 § 2 mom

Vahvennettu istunto, äänestys 4 - 1

Eri mieltä olleen jäsenen mielestä A:n, joka on koulutukseltaan humanististen tieteiden kandidaatti ja ammatiltaan arkeologi, ei voida katsoa työskentelevän ns. erityisalalla. Kutakin kaivauskohdetta on pidettävä A:n varsinaisena työpaikkana.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.