Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Turun HAO 1.10.2001 01/0508/3

Tulontasaus - Kommandiittiyhtiö - Ansiotulo-osuus

Taltio:01/0508/3
Diaarinumero:01901/00/1000
Antopäivä:1.10.2001
Luokitus:S:2.09.02

Oikeuskysymyksenä asiassa oli se, voidaanko tulontasausta
koskevia säännöksiä soveltaa kommandiittiyhtiöstä sen osakkaalle
jaetun ansiotulo-osuuden verotuksessa.
A oli ollut vastuunalaisena yhtiömiehenä vuonna 1998 purkautuneessa
kommandiittiyhtiössä. Yhtiölle oli purkautumisen yhteydessä
tullut kertatulo, josta A:n tulontasauksen kohteena
olevaksi ansiotuloksi oli katsottu määrä, mikä vastasi hänelle
yhtiön tuloksesta jaetun ansiotulon suhteellista osuutta
hänelle yhtiöstä jaetusta yritystulon yhteismäärästä. Valtion
tuloverosta oli tehty tulontasauksesta johtuva vähennys.
Veroasiamies vaati tuloverosta aiheettomasti vähennetyn veron
maksuunpanemista A:lle, koska tulontasausta ei ole säädetty
mahdolliseksi kommandiittiyhtiön saamista tuloista. Tuloverolain
mukaan tulontasaus voi veroasiamiehen mukaan tulla kysymykseen
vain luonnollisen henkilön tai kuolinpesän ansiotulojen
valtionverotuksessa.
Hallinto-oikeus katsoi, että tulontasausta koskevien säännösten
soveltamiseen kommandiittiyhtiöstä sen osakkaalle jaetun
ansiotulo-osuuden verotuksessa ei ole estettä, koska tulontasaus
tulee toimitettavaksi nimenomaan progressiivisen tuloveroasteikon
mukaan verotettavien kohdalla. Hallinto-oikeus
hylkäsi veroasiamiehen valituksen.
Verovuosi 1998
TVL 128 §

KHO:n päätös 6.9.2002 taltionumero 2102. Ei muutosta.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.