Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Turun HAO 14.6.2001 01/0316/3

Henkilökohtaisen tulon verotus - Luonnolliset vähennykset - Lisääntyneet elantokustannukset - Ateriakorvaus - Varsinainen työpaikka - Liikkuva työ

Taltio:01/0316/3
Diaarinumero:00885/01/1000
Antopäivä:14.6.2001
Luokitus:S:2.03.04.13

Oikeuskysymyksenä asiassa oli, oliko vaihtuvilla asfaltin levitys-
ja pohjanrakennustyömailla työskennelleellä työntekijällä
oikeus vähentää tilapäisistä työmatkoista aiheutuneiden
elantokustannusten perusteella päivittäin ateriakorvauksen
määrä, kun työnantaja ei ollut maksanut hänelle verovapaita
päivärahoja eikä työntekijällä ollut mahdollisuutta työnantajan
järjestämään työpaikkaruokailuun työntekemispaikalla tai
sen välittömässä läheisyydessä.
A oli työskennellyt X Oyj:n päällystysyksikön P:n piirikonttorin
toiminta-alueella asfaltin levitys- ja pohjatyöryhmissä
vuosina 1995-1998. Yhtiön työmaat olivat sijainneet P:n kaupungissa
ja sen lähikunnissa. Yhden työmaan kestoaika oli
vaihdellut yleensä yhdestä päivästä muutamaan päivään.
Hallinto-oikeus katsoi, että A:n erityisistä työntekemispaikoista
ei ollut muodostunut sellaista vakituiseen työpaikkaan
rinnastettavaa työpaikkaa, kuten tietty rakennustyömaa,
jollaista tarkoitetaan niillä erityisaloilla, joilla palkansaajalla
on oikeus vähentää työmatkasta aiheutuneiden lisääntyneiden
elantokustannusten perusteella muun selvityksen
puuttuessa päivittäin ateriakorvauksen määrä. Asfaltin levitys-
ja pohjanrakennustyötä sen sijaan tehdään sellaisena
liikkuvana työnä, jossa työntekijällä ei ole lainkaan vakituista
työpaikkaa.
Työn liikkuvuuden vuoksi A:n varsinaisena työpaikkana vuosina
1995-1998 oli pidettävä työnantajan P:n kaupungissa sijaitsevaa
piirikonttoria, josta A oli selittänyt matkustaneensa
päivittäin erityisille työntekemispaikoille. Koska työnantaja
ei ollut maksanut A:lle työmatkojen perusteella verovapaita
päivärahoja, A voi vähentää erityisille työntekemispaikoille
tekemistään matkoista mainittuina vuosina aiheutuneet elantokustannusten
lisäykset samoin perustein kuin verohallituksen
vuosittain antamassa päätöksessä liikkeen- ja ammatinharjoittajan
työmatkasta aiheutuneiden elantokustannusten lisäyksen
vähentämisestä on määrätty. Vähennyksen tekeminen edellytti
mainituissa päätöksissä määrättyjen aika- ja matkarajojen
täyttymistä. Hallinto-oikeus ei ottanut ratkaistavaksi, miten
A:n verotusta vuosilta 1995-1998 oli oikaistava.
Verovuosi 1995 Verovuosi 1996 Verovuosi 1997
Verovuosi 1998
TuloveroL 29 § 1 mom
TuloveroL 71 § 2 mom
TuloveroL 72 § 1 mom
TuloveroL 72 § 2 mom
VeroHP 1354/1994 vuonna 1995 verosta vapaaksi katsottavien matkakustannusten korvausten perusteista ja määristä
VeroHP 1800/1995 vuonna 1996 verosta vapaaksi katsottavien matkakustannusten korvausten perusteista ja määristä
VeroHP 1300/1996 vuonna 1997 verosta vapaaksi katsottavien matkakustannusten korvausten perusteista ja määristä
VeroHP 1171/1997 verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 1998
VeroHP 25/1994 liikkeen- ja ammatinharjoittajan työmatkasta aiheutuneen elantokustannusten lisäyksen vähentämisestä vuodelta 1995
VeroHP 5/1996 liikkeen- ja ammatinharjoittajan työmatkasta aiheutuneen elantokustannusten lisäyksen vähentämisestä vuodelta 1996
VeroHP 75/1997 liikkeen- ja ammatinharjoittajan työmatkasta aiheutuneen elantokustannusten lisäyksen vähentämisestä vuodelta 1997
VeroHP 52/1998 liikkeen- ja ammatinharjoittajan työmatkasta aiheutuneen elantokustannusten lisäyksen vähentämisestä vuodelta 1998

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.