Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Turun HAO 12.9.2000 00/0370/3

Henkilökohtaisen tulon verotus - Pääomatulo - Ansiotulo - Vahingonkorvaus

Taltio:00/0370/3
Diaarinumero:10056/99/1000
Antopäivä:12.9.2000
Luokitus:S:2.03.01.01 S:2.03.01.02 S:2.03.03.08

Oikeuskysymyksenä asiassa oli, oliko työnantajan työsopimuksen
mukaisen lunastusoikeuden menettämisestä työntekijälle
työsuhteen päättyessä maksama vahingonkorvaus pääomatuloa
vai ansiotuloa.
B Oy:n ja A:n välillä solmitussa työsopimuksessa A oli muun
ohessa sitoutunut olemaan harjoittamatta B Oy:n kanssa kilpailevaa
toimintaa tämän erityisalalla kolmen vuoden ajan
työsopimuksen päättymisestä, kuitenkin enintään niin kauan
kuin B Oy harjoittaa tätä erityistä toimintaa.
A:n palkasta oli sovittu, että kuukausipalkan lisäksi hänellä
oli oikeus viiden prosentin provisioon erityisalan
nettokatteesta.
B Oy oli sitoutunut siihen, että A:lla on oikeus lunastaa
erityisalalla käytetty kone, jos yhtiö luopuu harjoittamasta
tätä erityistoimintaa. Sopimuksessa ei ollut määräystä
siitä, mitä tuolle koneelle tapahtuisi A:n lunastettua sen.
Kun B Oy vuonna 1997 luopui harjoittamasta tässä tarkoitettua
erityistoimintaansa, se yllämainitusta sopimuksesta huolimatta
myi koneen C Oy:lle ja maksoi A:lle vahingonkorvausta
siitä, että A ei sopimuksen mukaisesti saanutkaan lunastaa
konetta.
Sen jälkeen, kun A:n työsuhde B Oy:öön oli päättynyt, A siirtyi
C Oy:n palvelukseen.
Verotuksessa A:n saama vahingonkorvaus verotettiin luovutusvoiton
sijaan saatuna pääomatulona.
Oikaisulautakunta hylkäsi veroasiamiehen oikaisuvaatimuksen
vahingonkorvauksen verottamisesta ansiotulona.
Veroasiamies valitti oikaisulautakunnan päätöksestä hallinto-oikeuteen,
joka hyväksyi veroasiamiehen valituksen.
Hallinto-oikeus lausui päätöksen perusteluissa, että veronalaista
pääomatuloa on omaisuuden tuotto, omaisuuden luovutuksesta
saatu voitto ja muu sellainen tulo, jota varallisuuden
voidaan katsoa kerryttäneen. Esineen lunastusoikeuden menettämisestä
saatu vahingonkorvaus ei ole omaisuuden tuottoa
tai varallisuuden kerryttämää tuloa, vaan korvausta siitä,
että tuottoa kerryttävän varallisuuden omistusoikeus ei ole
siirtynyt sopimuksen edellyttämällä tavalla.
Lunastusoikeudesta oli sovittu työsopimuksessa. Koneen lunastusoikeuden
on siten katsottava liittyneen työsuhteeseen.
Työnantajan maksamaa vahingonkorvausta on näissä oloissa pidettävä
työsopimuksen ehtojen rikkomisesta maksettuna vahingonkorvauksena.
Työsuhteeseen liittyvänä korvauksena sitä on
verotettava ansiotulona.
Verovuosi 1997
TuloveroL 32 §
TuloveroL 61 §
TuloveroL 78 §
Haettu muutosta

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.