Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Rovaniemen HAO 30.09.2010 10/0483/1

Kotitalousvähennys - asunto-osakeyhtiö - yhtiöjärjestys - putkiremontti - kunnossapitovastuu - kustannusvastuu

Taltio:10/0483/1
Diaarinumero:00664/08/8101
Antopäivä:30.09.2010
Luokitus:--

Diaarinumero: 00664/08/8101
Taltionumero: 10/0483/1
Antopäivä: 30.9.2010

A ja hänen puolisonsa omistivat yhdessä asunto-osakeyhtiö B:n yhden huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet. Taloyhtiön omistamassa rivitalomuotoisessa asuinrakennuksessa tehtiin verovuonna ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksellä kaikkiin asuntoihin vesijohtojen muutos- ja korjaustyö, jonka yhteydessä vanhat putket vaihdettiin uusiin ja aikaisemmin piilossa kulkeneet putket muutettiin niin sanotuiksi pintavedoiksi. Putkiremontin rahoituksen osalta yhtiökokouksessa päätettiin, että jokainen osakas sitoutuu teettämään asennustyön putkiasennusliike C:llä ja maksamaan työn osakemäärien mukaisessa suhteessa. Tarvikkeista taloyhtiö tuli maksamaan 2 523 euron suuruisen osan ja loppuosa tuli veloitettavaksi osakkailta osakemäärien mukaisessa suhteessa. Yhtiön hallituksen edustajien tehtävänä oli suorittaa muutostyön vastaanottotarkastus ja takuuajan tarkastus.

Hallinto-oikeus katsoi, että asunnoissa suoritettuihin vesijohtojen muutos- ja korjaustöihin tosin oli ryhdytty yhtiön toimesta ja työt kuuluvat lähtökohtaisesti asunto-osakeyhtiölain 78 §:n 2 momentin mukaan yhtiön kunnossapitovastuun piiriin. Vastuunjako ei kuitenkaan ollut tältä osin ehdoton niin, ettei siitä voitaisi poiketa. Asunto-osakeyhtiölain 77 §:ää koskevan hallituksen esityksen (HE 216/1990) yksityiskohtaisten perustelujen mukaan osakas voi omalla kustannuksellaan tehdä muutoksia myös sellaisiin kohteisiin, jotka kuuluvat yhtiön kunnossapitovelvollisuuden piiriin. Kyseessä olevat vesijohtojen muutos- ja korjaustyöt olivat tällaisia töitä, jotka A puolisoineen oli voinut teettää omalla kustannuksellaan. Yhtiöjärjestyksessä ei ollut määrätty erikseen putkistojen kunnossapitovastuun jaosta yhtiön ja osakkaiden kesken. Näissä olosuhteissa ja kun lisäksi otettiin huomioon yhdenvertaisen kohtelun vaatimus eri asumismuotojen välillä ja se, että osakkaat olivat itse maksaneet työkustannukset urakoitsijalle tämän kanssa tekemänsä urakkasopimuksen perusteella ilman, että niitä olisi veloitettu heiltä osana yhtiövastiketta, kyse oli sellaisista asunnon kunnossapito- ja perusparannustöistä, jotka oikeuttavat kotitalousvähennykseen.

Verovuosi 2002
Tuloverolaki 127a § (2000/995)

KHO:n päätös 21.3.2012 taltionumero 642. Päätöstä muutetaan.
Vuosikirja KHO:2012:21

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.