Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Rovaniemen HAO 10.7.2003 03/0344/1

Tulonhankkimisvelka - Lopetettu elinkeinotoiminta - Kommandiittiyhtiö - Negatiivinen oma pääoma

Taltio:03/0344/1
Diaarinumero:00283/03/1000
Antopäivä:10.7.2003
Luokitus:2.08.01.01, 2.04.03.04.03

Verovelvollinen on vaatinut saada vähentää tulonhankkimisvelkojen korkoina niiden velkojen korkoja, jotka ovat liittyneet toimintansa lopettaneen kommandiittiyhtiön velkojen hoitamiseen verovelvollisen siirrettyä vastuunalaisena yhtiömiehenä yhtiön velat pankin kanssa tehdyin sopimuksin omaksi velakseen.

Kommandiittiyhtiön antaman veroilmoituksen mukaan yhtiön toiminta on loppunut vuonna 2000. Loppuvuonna oli hoidettu vain saatavien perintää ja velkojen maksua. Veroilmoituksen mukaan, joka on verotusta toimitettaessa hyväksytty, yhtiöllä ei ollut vierasta pääomaa 31.12.2000. Sen oma pääoma ei tuolloin myöskään ollut negatiivinen. Vaikka yhtiön oma pääoma olikin ollut aiemmin jossain vaiheessa negatiivinen ja yhtiön tuloon oli palautettu osa sen maksamista koroista sen vuoksi, että yhtiön velan oli katsottu johtuneen yhtiön vastuunalaisen yhtiömiehen yksityisotoista, ei tällä seikalla ole merkitystä, koska elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 §:n 2 momentin säännöksen sanamuodon mukaan negatiivinen oma pääoma todetaan yhtiön verovuoden taseesta. Kun verovuoden päättävän taseen mukaan oma pääoma ei ollut negatiivinen, ei korkojen vähentämistä voida rajoittaa edellä tarkoitetun säännöksen nojalla.

Kun verovelvollinen on maksanut korkoa oman velkansa perusteella, on tutkittava, onko kysymys tulonhankkimisvelasta. Tulonhankkimisvelkaa ovat muun ohella lopetettuun yritystoimintaan liittyvät velat. Tämä seikka on asiassa käynyt selville. Vaatimusta ei siten voida hylätä yhtiön oman pääoman aiempaan negatiivisuuteen viittaamalla.

Verovuosi 2001

Tuloverolaki 58 § 1 mom 3 kohta
Elinkeinotulon verottamisesta annettu laki 18 § 2 mom

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.